nieuws

20 jan 2014, 10:10

Commentaar: Groningen mag blij zijn met Max. Maar ook met John. En Daniella. En alle andere actievoerders.

Groningen mag blij zijn met een commissaris van de koning als Max van den Berg. Hij is er door strategisch te opereren en voortdurend te zorgen voor steun bij bevolking en ondernemers, in geslaagd een breed Gronings front te maken, waardoor de eisen voor een miljard euro compensatie werden gesteund. Maar anderzijds: de eisen van de Groningse commissaris zouden zeker niet zo snel zijn ingewilligd wanneer er niet ook actievoerders waren geweest die hebben laten zien dat Groningers als het er op aan komt zich kunnen weren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen heeft overigens al jarenlang geluk gehad met haar commissarissen van de koning(in). Want ook eerdere commissarissen als Hans Alders en Henk Vonhoff hebben veel voor hun provincie betekend. Zo kreeg Henk Vonhoff ooit bijna slaande ruzie met Neelie Smit Kroes over de spreiding van de PTT.

 

Max van den Berg heeft nu ook veel bereikt voor Groningen, en daarvoor verdient hij alle lof. Stel dat we een minder pittige, ambtelijker commissaris zouden hebben gehad, die alles voor zoete koek zou hebben geslikt, dan hadden we zeker geen compensatie gekregen.

 

Maar de Groningse commissaris kreeg ook steun van de actiegroepen. We moeten eerlijk toegeven dat wij soms moeite hadden en hebben met de harde toon en de soms te ver gaande acties van Schokkend Groningen en John Lanting. Maar dat heeft er toch ook toe bijgedragen dat er in Nederland nu toch met wat meer respect naar Groningen wordt gekeken: “daar laten ze zich niet alles meer doen…”

 

Wie bijvoorbeeld PowNews nog wel eens bekijkt – wat we niet aanraden – kan zelf zien met wat voor minachting er door deze “journalisten” over Groningen wordt gesproken. “Wie wil daar nu wonen..”, aldus een van de goed gekapte reporters. En “sterverslaggever“ Rutger liet niet na om stereotype beeldvorming over Groningers te versterken.

 

Ook via Twitter kwam er veel negatiefs over Groningen en Groningers tevoorschijn. Bij Nieuwsuur liet een Friese trainer zelfs weten dat noord-Groningen maar onder water zou moeten worden gezet en dat de Groningers maar naar Friesland moesten verhuizen.

 

Maar al deze mensen die niets met Groningen op hebben, vergeten dat ze alle grote projecten, zoals de Betuwelijn, de noord-zuid lijn in Amsterdam, uitbreiding Schiphol, de hoge torens in Rotterdam etc, etc. konden betalen dankzij het Groningse gas. En met minder geld in de schatkist zouden we ook niet zo'n riante publieke omroep hebben gehad, met een omroepje als PowNews. Dus ook daar mogen de heren Groningen wel iets dankbaarder zijn.

 

De vraag is nu: hoe verder. Volgens commissaris Van den Berg komt het voorstel van Kamp een heel eind in de goede richting. En volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is het qua veiligheid nu ook veel beter en is dit een goed voorstel.

 

Maar optimaal is het nog niet, zo blijkt ook uit de reactie van de commissie Meijer. Die vindt dat Groningen niet binnen vijf jaar een verbeterde economie heeft: daar is zeker twintig jaar voor nodig. En ook de energiemaatregelen in de voorstellen kunnen beter.

 

In elk geval blijft het goed om waakzaam te blijven, en achterdochtig. We zullen in Groningen de komende tijd onze tanden goed moeten poetsen. Want als het nodig is, dan zullen we hier weer onze tanden laten zien.En dan moeten ze blinken en goed scherp zijn.