nieuws

18 apr 2018, 09:09 door Hans de Preter

Commentaar: ‘Groningen: gun straks Haren maximale vrijheid’

Commentaar: ‘Groningen: gun straks Haren maximale vrijheid’

De kogel lijkt door de kerk: in de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor een fusie tussen Haren en Groningen. Dat is - in onze ogen – goed voor Groningen, Haren en voor het héle Noorden. Maar onder één voorwaarde: Groningen moet alles doen om inwoners van Haren een maximaal gevoel van vrijheid te geven, bijvoorbeeld door het Stadhuis als bijkantoor in Haren te handhaven, of ook door er een ‘deelraad’ te handhaven. (Vervolg op GIC.nl)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Want er zijn ook in Haren veel voorstanders van samengaan met Groningen. Maar de tegenstanders zijn er in de meerderheid. En dan is het cruciaal om nu zo snel mogelijk met de tegenstanders van een fusie om tafel te gaan zitten. Want ook zíj moeten het gevoel hebben dat ze serieus zijn genomen, ook al zijn er andere democratisch gekozen organen zoals Provinciale Staten en Tweede en Eerste Kamer waar wél een meerderheid is voor samenvoeging met Groningen.

Geen triomfalisme

Misschien is het u niet opgevallen, maar de afgelopen jaren is er in de gemeente Groningen bijna niemand geweest die zich met de discussie in Haren heeft bemoeid. Althans: Groningse wethouders waren zo wijs om geen pleidooien te houden voor een fusie, dat lieten ze over aan Haren. Sterker nog: één van de Groningse wethouders liet weten: "dán niet”. Met andere woorden: als Haren niet samen wil met Groningen, dan toch lekker niet?

Ook burgemeester Den Oudsten heeft zich steeds voorzichtig geuit. „Mijn opvatting in de richting van Haren is, dat wat er ook gebeurt we de verhoudingen moeten herstellen”, zo liet de burgemeester gisteravond ook nog weten aan het Dagblad van het Noorden ná het debat.

Wat er ook gebeurt: voorkomen met worden dat tegenstanders van de fusie straks rancuneus en verbitterd door Haren over het Raadshuisplein gaan wandelen. Ook bij de tegenstanders is veel politiek en bestuurlijk talent, dat straks zou kunnen gedijen in de nieuwe Groningse gemeenteraad. Bovendien: zij hebben voor een zaak gepleit die ze niet hebben gewonnen, maar ze kunnen zichzelf in de spiegel blijven kijken. Maar uiteindelijk bepalen niet zíj wat goed is voor Haren, maar álle inwoners, en ook meerdere gremia, en niet alleen een meerderheid in de gemeenteraad van Haren.

Om de burgers van Haren bij het wel en wee van hun dorp betrokken te houden zou het wel heel goed zijn wanneer er wordt nagedacht over een soort neven-vestiging van het Stadhuis, of een soort deelraad.

Een fusie met Haren kan alleen slagen wanneer alle volgende stappen met wijsheid, en respect voor alle partijen worden gezet. Alleen dán kan er echt iets heel moois ontstaan uit een nieuw Ten Boer-Groningen-Haren, waarin  de prachtige elementen van landelijk wonen en een groene omgeving worden gecombineerd met die van een dynamische, internationale, energieke, jeugdige en open stad, waar we hier bijna allemaal economisch van afhankelijk zijn.

Archieffoto: Het college van B en W van Haren in december 2017.