nieuws

21 okt 2010, 19:07

Commentaar: Geen gasopslag in Noord-Groningen. Dan maar bij de buren onder de grond ?

Het was een ontluisterende bijeenkomst, maandagavond in Eenrum. De bevolking kreeg er informatie over plannen van het Franse energiebedrijf EDF om een onderzoek te doen naar de zoutlagen. Mocht de bodemgesteldheid er geschikt zijn, dan wil dat bedrijf laten onderzoeken of er in de toekomst aardgas kan worden opgeslagen. Het ontluisterende van de bijeenkomst was dat wat was bedoeld als een voorlichtingsbijeenkomst bijna uitliep op een volksgericht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Franse energiebedrijf had op communicatiegebied zo´n beetje alles laten mislukken wat maar denkbaar was. Al weken geleden was duidelijk dat er grote ongerustheid bestaat bij de bevolking. Dat had aanleiding kunnen zijn om contact te zoeken en tekst en uitleg te geven over de plannen. En vooral over de hamvraag, namelijk wat het voor Pieterburen zou kunnen betekenen wanneer de opslag ooit door zou gaan.


Vanuit de zaal werd er soms zeer emotioneel gereageerd. Er kwamen zelfs kinderen van actievoerders aan het woord, die aanvoerden dat ´dieren de dupe zouden worden´ van de plannen omdat die dieren door de lampen in hun slaap zouden worden gestoord. Ook was er vrees voor opslag van kernafval. Een enkele zeer dappere inwoner van Eenrum riep de bevolking op wat bedachtzaam te zijn. En een andere vragensteller hield het hoofd koel en stelde de ene scherpe inhoudelijke vraag na de ander.


De provincie Groningen oogstte deze avond groot applaus door te laten weten niet in te stemmen met de plannen omdat de natuur daar in Pieterburen te kwetsbaar voor is. En Tjeerd van Dekken, PvdA Kamerlid uit Groningen, liet er onder even groot applaus weten een motie in de Tweede Kamer tegen de plannen in te zullen dienen.
Dat standpunt van de provincie klinkt sympathiek, en is het ook. Maar sympathieke standpunten leveren geen verwarming en je kunt er ook niet op koken.


De andere kant van de medaille is namelijk dat de bodemstructuur onder Pieterburen tamelijk uniek is. Zo uniek dat het als een van de weinige plekken in Nederland mogelijk geschikt lijkt te zijn voor het de opslag van aardgas, in te zetten in periodes dat het extreem koud is. Dergelijke buffervoorraden zijn noodzakelijk, niet alleen tijdens extreme kou, maar ook omdat het Groningse aardgas op raakt, en op de derde plaats omdat Nederland graag de gasrotonde van Europa wil worden.


De provincie Groningen ziet dat niet zitten in Pieterburen. Dat kan terecht zijn. Wij willen er hier ook absoluut niet voor pleiten om het gas er wel op te slaan. Maar waarom zou je er niet serieus naar mogen kijken?  Waarom zou je niet kunnen onderzoeken hoe ingrijpend die plannen van EDF nu precies zijn. Als het gaat om rustige installaties die je achter bomen kunt wegwerken zodat ze amper zichtbaar zijn, dan is dat toch heel iets anders dan wanneer er een reusachtig complex zou komen ?  Dat laatste is inderdaad onaanvaardbaar, maar dat eerste toch niet per definitie.


Wij zijn in Groningen terecht kritisch over kernenergie. En over windmolens die de horizon vervuilen. En over kolencentrales. Maar we verbruiken wel allemaal stroom en elektriciteit. Dan kunnen we toch tenminste een zakelijke discussie voeren met een Frans bedrijf, ook al communiceert dat bedrijf dan nog zo onhandig.