nieuws

24 jan 2010, 20:08 door Hans de Preter

COMMENTAAR: Taboe op commercie en kleiner draagvlak bedreigen Groninger Forum

Het Groninger Forum lijkt zich te ontwikkelen tot het belangrijkste item bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Groningen. Steeds meer politieke partijen laten weten twijfel te hebben aan de haalbaarheid van het Groninger Forum. Ze zijn ofwel helemaal tegen zo’n dominant gebouw aan de Grote Markt, ofwel ze twijfelen er aan dat het gebouw ooit rendabel te exploiteren zal zijn. Opmerkelijk is dat ook binnen de PvdA – steeds de grootste pleitbezorger van het Forum – verdeeldheid over de haalbaarheid van het Groninger Forum naar buiten komt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu zou je verwachten dat de toonaangevende politici in de PvdA – lijsttrekker Frank de Vries en fractievoorzitter Arjen de Rooij – op de zeepkist zouden staan en dit bijzondere project te vuur en te zwaar zouden verdedigen. Maar wie we ook horen in het publieke debat rond het Groninger Forum: amper Frank de Vries en Arjen de Rooij.

Ze zijn in dat opzicht niet te vergelijken met hun voorganger wethouder Ypke Gietema die zijn grote mond graag inzette voor het Groninger Museum. Dat is er dan ook gekomen.

Als het Groninger Forum dan zo’n schitterend plan is: waarom dat dan niet ook te vuur en te zwaar en met passie en elan verdedigen?
Het plan voor het Groninger Forum is helemaal niet gek. Net als het Groninger Museum kan het een enorme impuls geven aan Groningen. Maar zo’n enorm gebouw uitsluitend exploiteren met gemeenschapsgeld, dat lukt waarschijnlijk nooit. Zeker niet nu de Kredietcrisis zorgt voor enorme bezuinigingen bij het Rijk.


Daarom wordt het tijd om het dogma dat er geen commercie mag in het Forum, maar eens te verlaten. Waarom is commercie vies wanneer het kan leiden tot een gezonde exploitatie van een interessant Forum? Als je een etage zou verhuren aan een zaak als bijvoorbeeld ‘De Bijenkorf’ zou dat alleen maar extra publiek naar dit deel van de stad lokken. Is dat nou zo’n onzalige gedachte?


En in dat geval zou de VVD misschien ook voorstander worden van een Forum. De komst van het Groninger Museum was in het verleden ook te danken aan de steun die de VVD er uiteindelijk aan gaf. Bij de voorstanders van het Groninger Forum zou men er daarom goed aan doen te kijken of er niet een breder draagvlak is te krijgen voor het meest ingrijpende plan uit de geschiedenis van de Groninger binnenstad.

Zo’n gebouw realiseren red je niet met een linkse lijstverbinding en waarschijnlijk de stem van D66, dat straks ook graag deelneemt aan een college van B en W. Voor beslissingen met zulke verstrekkende gevolgen als de bouw van het Groninger Forum, dat misschien honderden jaren lang het beeld van Groningen net zo zal bepalen als de Martinitoren, zou je de grootst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad achter je moeten zien te krijgen.

Het Groninger Forum zou een publiekstrekker van allure moeten worden.  Met een behoorlijke basis in de Groningse samenleving . Maar met alleen een kleine meerderheid in de gemeenteraad loopt het Forum het risico een wankele kolos op lemen voeten te worden. En een splijtzwam .</b>