nieuws

02 aug 2010, 10:10

Commentaar: Betty de Boer (VVD) bij eventueel rechts kabinet straks belangrijkste Groningse politica

Mocht er een rechts minderheidskabinet komen van CDA en VVD, gedoogd door PVV, dan ziet het er niet zo best uit voor Groningen. De stad – waar is gekozen voor een links college van B en W – heeft dan geen enkele rechtstreekse lijn tot het kabinet. Aangezien een rechts minderheidskabinet, gedoogd door de PVV, een minimale meerderheid heeft van 76 stemmen , betekent dit ook dat de stad-Groningse oud-fractievoorzitter en huidig VVD Kamerlid Betty de Boer een zeer belangrijke rol kan spelen en dat haar stem straks zelfs wel eens doorslaggevend kan zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kan verkeren, ook in de politiek. De VVD in de stad Groningen valt al vele jaren buiten de boot in de stadspolitiek en heeft, sinds Koen Schuiling, hier geen wethouder meer geleverd. Volgens de PvdA in Groningen is een progressief college het beste voor de stad, omdat dan een duidelijk herkenbare progressieve koers kan worden gevaren.


Dat klopt helemaal: een links meerderheidscollege is inderdaad herkenbaar en kan een helder beleid voeren. Maar er kleeft wel een nadeel aan. Het betekent wel dat niet onbelangrijke politieke stromingen, zoals het liberalisme en de christendemocratie, in Groningen jarenlang uit het college worden geweerd.

Strategisch zou het wel handig zijn om ofwel CDA ofwel VVD in het Groningse college te hebben, omdat er dan ook rechtstreekse lijnen zijn naar het kabinet, waar altijd wel een van deze twee partijen in is vertegenwoordigd.


Het is nog lang niet zeker of er een VVD/CDA kabinet komt, gedoogd door de PVV. Maar mocht dat zo zijn dan zal het zeer  lastig worden voor Groningen om, wanneer er geld nodig is voor de speciale projecten, bij het kabinet aan te kloppen. Om te lobbyen zal de stad dan moeten aankloppen bij niemand minder dan Betty de Boer, de vroegere VVD gemeenteraadsfractievoorzitter die nu in de Tweede Kamer zit. Dan blijkt dat  Groningen de VVD-politica dus toch hard nodig heeft.


Het is maar te hopen dat er geen door de PVV gedoogd kabinet komt, omdat de Nederlandse politiek dan afhankelijk zou worden van de haatzaaier Geert Wilders.

Maar helemaal los daarvan zou het misschien toch wel goed zijn wanneer er in Groningen een discussie zou ontstaan over de vraag of het - zowel uit democratisch als uit strategisch oogpunt - wel zo verstandig is om jarenlang belangrijke politieke stromingen buiten het college van B en W te houden.