nieuws

07 dec 2001, 00:12

Comité Stop de Oorlog: opnieuw drie minuten stilte in Groningen

Het Comité Stop de Oorlog heeft een brief geschreven aan alle fracties in de gemeenteraad van Groningen. Daarin wordt de gemeenteraad gevraagd om op Kerstavond drie minuten stilte te organiseren in Groningen. De gemeenteraad kan voor de stilte-actie alvast aandacht vragen door in haar laatste raadsvergadering voor het Kerstreces drie minuten stilte in acht te nemen, zo schrijft het Comité. Hieronder de brief:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Hoewel de aanslag van 11e september al bijna 3 maanden achter ons ligt is de herinnering aan het gebeurde nog vers. De regering heeft kort daarna de Nederlandse bevolking opgeroepen om respect te tonen voor de slachtoffers van de aanslag door 3 minuten stilte in acht te nemen. Inmiddels woedt er al bijna twee maanden een oorlog in Afghanistan waarbij dagelijks slachtoffers vallen onder de burgerbevolking. Bovendien zijn als gevolg van de oorlog miljoenen burgers gevlucht. Velen lopen gevaar de winter niet te overleven omdat het voor de hulpverleners onmogelijk is tijdig de benodigde hulp op de juiste plaatsen te krijgen, ook al omdat de oorlog nog voort duurt en omdat daar waar de Noordelijke Alliantie de overwinning heeft behaald dat nog niet inhoudt dat de veiligheid is weergekeerd. Het Comité Stop de Oorlog is van mening dat ook deze slachtoffers respect verdienen. Het gaat niet aan wel een signaal van medeleven af te geven aan het machtigste volk ter wereld als dat inderdaad zwaar getroffen wordt, maar te zwijgen bij de slagen die een arm volk, dat al decennia het slachtoffer is, worden toegebracht.
Wij dringen er daarom bij u op aan de Groningse bevolking aan de vooravond van Kerst (24 december) op te roepen om 3 minuten stil te zijn. U kunt deze oproep kracht bij zetten door tijdens uw laatste raadsvergadering van dit jaar het goede voorbeeld te geven en zelf 3 minuten stilte te betrachten. Wij wijzen u er op dat u door het afgeven van dit signaal niet alleen uw solidariteit betuigt met de slachtoffers en de lijdende bevolking in Afghanistan, maar ook met de hier in de stad verblijvende Afghaanse mede-inwoners die de afgelopen weken in grote onzekerheid en vertwijfeling hun land zagen gebombardeerd en onwetend zijn over het lot van hun familie. Wij vertrouwen er op dat u aan ons verzoek zult voldoen.’
Hoogachtend, namens het Comité Stop de Oorlog Anke Bosma