nieuws

12 feb 2001, 00:12

Comité Geen Gat begint laatste week voor referendum met nieuwe actie

Het Comité Geen Gat in de Grote Markt (GGGM) heeft maandagmorgen wederom actie gevoerd. De inmiddels bekende en beruchte actiegroep gaf met brede stroken wit plastic de geplande grootte aan van de binnenkort te bouwen parkeergarage onder de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De creatieve actievoerders plaatsten tevens constructies van dezelfde afmetingen als twee van de zogeheten ontsluitingsgebouwtjes op de Grote Markt. GGGM vreest dat deze bovengrondse onderdelen van de parkeergarage voor onoverkomelijke horizonvervuiling zullen zorgen.
Planoloog prof G.J. Ashworth van de Rijksuniversiteit Groningen gaf bij de actie zijn visie op de plannen voor de Nieuwe Noordzijde. ‘’Wij als tegenstanders zijn niet negatief en willen wel veranderingen, maar die moeten op democratische wijze tot stand komen. We willen goede alternatieven, waarbij compromissen mogelijk zijn. Maar het voorgestelde plan is niet goed voor de Stad. Het is take it or leave it bij het referendum en dat kan echt niet’’, stelde hij. ‘’Stem daarom tegen’’.
GGGM stelt dat de parkeergarage tijdens de bouw voor veel overlast zal zorgen. ‘’Het hart van de stad wordt jarenlang een bouwput’’, stelt de groep. Een bouwbedrijf verwacht de garage in achttien maanden af te kunnen leveren.
Het Comité kreeg steun van de soloactievoerder Evert Schuls, die al weken lang op luide toon verkondigd dat de plannen leiden tot het omvallen van de Martinitoren. ‘’Hou het geboefte tegen’’, roept de 76-jarige de Groningers op.
De gemeente en andere voorstanders van het grootschalige project houden zich stil. Het college van Burgemeester en Wethouders kan als gevolg van het referendumbesluit niet zoveel reclame maken voor het project als ze wellicht zou wensen en andere voorstanders moeten het wat aandacht betreft afleggen tegen de veel luidere tegenbeweging.