nieuws

28 jan 2008, 10:10

College wil extra miljoenen investeren in Groninger sport

Het college van burgemeester en wethouders wil de komende jaren miljoenen extra investeren om de sportinfrastructuur in Groningen weer op orde te krijgen. Met deze stevige impuls voor de sport is het volgens het college mogelijk om nog voor het einde van deze collegeperiode in 2010 de problemen in de sport op te lossen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


In de nota 'sport op orde' presenteerde het college de plannen: het wegwerken van achterstallig onderhoud, het aanleggen van extra kunstgrasvelden en kleedkamers op diverse sportcomplexen én de herschikking van de sportparken in Vinkhuizen. Bovendien moet de gemeente Groningen ook structureel geld opzij zetten om de kunstgrasvelden aan het einde van hun levensduur te kunnen vervangen. Eerder nam dit college al extra maatregelen zoals het verbeteren en vergroten van de sporthal Vinkhuizen en de aanleg van kunstgrasveld op sportpark Stadspark-Zuid.

OZB-verhoging, extra inzet gemeente
De totale investering in de sport bedraagt meer dan 3 miljoen euro structureel en meer dan 9 miljoen euro incidenteel sinds 2005. Hierdoor zegt het college zich gelegitimeerd te voelen om van de burgers in deze stad een bijdrage te vragen voor investeringen in de sportinfrastructuur. De grootste bijdrage komt van een voorgestelde extra OZB-verhoging met 3,5 %. Daarnaast zet het college extra geld in en is gekeken wat de gemeentelijke organisatie op kan brengen.