nieuws

19 jun 2013, 21:09

Veendam aan 2e Kamerleden: “Geen draagvlak voor Windpark N33.

Veendam aan 2e Kamerleden: “Geen draagvlak voor Windpark N33.

Het Windpark N33 staat vanaf deze week ook op het netvlies van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Milieu. Het college van Veendam heeft afgelopen week nog een dringend beroep gedaan op de leden van de vaste Kamercommissie om aanstaande donderdag minister Schulz van Haegen te overtuigen dat het windpark N33 geschrapt moet worden uit haar voorgestelde Structuurvisie Wind op Land (WOL). Dit heeft het college met een persoonlijke brief aan de diverse kamerleden gedaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van Veendam vindt dat het kabinet verplicht is aan te tonen dat er draagvlak in de regio is voor het geplande windpark. Voldoende draagvlak is volgens de ministers van I&M en EZ essentieel voor het kunnen ontwikkelen van windparken. Anders dan op andere locaties is er in deze regio geheel niet gewerkt aan draagvlak bij de burgers, aldus B en W.

 

“Van een moderne overheid mag je verwachten dat die het gesprek met bewoners durft aan te gaan en plannen durft te wijzigen waar dat nodig is”, aldus wethouder Schmaal van de gemeente Veendam. “De provincie Groningen heeft in het afgelopen decennium geen inspanningen geleverd om draagvlak te creëren in de regio. En daarmee is sowieso niet aan van de vereiste criteria voldaan. Op grond daarvan kun je een windparkprocedure stopzetten. Dat draagvlak is er nu in ieder geval niet.”

 

Het zal wethouder Schmaal niet verbazen dat het onderwerp draagvlak donderdag in de Tweede Kamer een heikel punt wordt.