nieuws

09 nov 2011, 15:03

‘Collectief personenvervoer WMO in Groningen moet beter’

De gemeente Groningen is niet tevreden over de uitvoering van het collectief vervoer door Personenvervoer Groningen (PVG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit landelijk cliënttevredenheidsonderzoek over 2010 blijkt dat Stadjers die gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) tevreden zijn over de uitvoering en verstrekking van individuele Wmo-voorzieningen. Ook is er waardering voor de manier waarop de gemeente Groningen hen hierbij betrekt. De grootste groep respondenten is 75 jaar of ouder (60%).

96% van de respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn over de wijze waarop hun aanvraag behandeld is. De manier waarop in 2010 door de gemeente is gekeken naar andere hulp of voorzieningen scoort iets lager, 85% van de gebruikers is hier (zeer) tevreden over. De prestaties van de gemeente Groningen zijn vergeleken met de zogenaamde referentiegroep, de gemiddelde score van 162 deelnemende gemeenten.

Ondanks deze waardering houdt de gemeente Groningen de vinger aan de pols. Zo was de gemeente niet tevreden over de uitvoering van het collectief vervoer door Personenvervoer Groningen (PVG).

Het aantal klachten van gebruikers van het Wmo-vervoer was sterk toegenomen en deze gingen vooral over de wachttijden en de wijze waarop cliënten al dan niet over vertragingen werden geïnformeerd. Verantwoordelijk wethouder Jannie Visscher vond, hoewel het aantal klachten binnen de bandbreedte van het contract bleef, dat deze stijging voldoende aanleiding was om PVG op de kwaliteit van de dienstverlening aan te spreken.

Inmiddels heeft de nieuwe directie van PVG een goed plan van aanpak ingediend en zijn de eerste verbeteringen zichtbaar.