nieuws

15 jan 2014, 14:02

‘Coalitie eens over minder gaswinning in Groningen’

De gaswinning in Groningen wordt volgend jaar verminderd en er komt geld vrij voor compensatie in het gebied dat de afgelopen tijd steeds meer door aardbevingen is getroffen. Binnen de top van het kabinet is daarover overeenstemming bereikt, die gesteund wordt door de regeringspartijen VVD en PvdA. Bronnen op het Binnenhof bevestigden dat woensdag tegenover het ANP. De NAM en Max van den Berg reageren vooralsnog terughoudend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het kabinet spreekt vrijdag op basis van een voorstel van minister Henk Kamp van Economische Zaken over de gaswinning. Die levert elk jaar rond de 12 miljard euro op, dus het dichtdraaien van de gaskraan gaat ten koste van de inkomsten voor de schatkist.

Hoeveel minder gas Kamp volgend jaar uit de Groningse grond wil halen, is nog niet bekend. Ook over de omvang van de compensatie voor Groningen en de Groningers is nog geen duidelijkheid.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wacht het officiële besluit van minister Henk Kamp van Economische Zaken af. “Pas dan zal de NAM met een inhoudelijke reactie komen.”


Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen reageert vooralsnog niet op speculaties en het bericht dat er een overeenstemming zou zijn in het kabinet over compensatie en het terugschroeven van de gaswinning. “Er gaan momenteel allerlei berichten rond, maar ik wacht op het definitieve besluit van minister Henk Kamp. Dat is wat telt en eerder geef ik geen reactie.”

Daniëlla Blanken, secretaris van de Groninger Bodembeweging (GBB is blij dat er een compensatie komt voor het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen. “De GBB wil dat de gaswinning wordt teruggeschroefd met 40 procent, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (StodM) had geadviseerd. Voor minder gaan we niet. Dan zetten we onze acties onverminderd voort.”

John Lanting van Schokkend Groningen is sceptisch: “Ik wil eerst wel eens weten hoeveel geld er voor Groningen vrij komt en wanneer. En de gaswinning wordt verminderd? Met 5 procent zeker?! Ik word hier niet vrolijker van. We worden al jaren beduveld; dat is nu niet anders. Wat mij betreft gaan we gewoon door met actie voeren. Er kan zelfs nog wel een tandje bij.”