nieuws

10 jan 2001, 00:12

Chinese gemeenschap in Nederland is onzichtbaar en lijdt in stilte

Sommige groepen allochtonen zijn doorlopend in het nieuws, anderen verblijven in volstrekte anonimiteit tussen de autochtonen. Geen nieuws lijkt dan goed nieuws. Dit gaat niet altijd op. Zo wonen in Nederland 50.000 Chinezen, waarvan bijna tienduizend illegaal in het land verblijven. Onderzoeker Paul Geense stelt dat deze groep niet slechts onzichtbaar is. De groep kampt wel degelijk met problemen. Dinsdagavond geeft Geense de lezing ‘De Chinezen: het relatieve succes van een gesloten gemeenschap’ in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Chinezen klagen bijvoorbeeld niet over sociale problemen. ‘’En de overheid reageert slechts op concrete signalen uit de samenleving en die geeft deze gemeenschap niet gemakkelijk’’, aldus de onderzoeker. ‘’Er is bijvoorbeeld vaak wantrouwen ten opzichte van overheden’’. Dit hangt samen met hun geschiedenis. ‘’China is al anderhalve eeuw een rampgebied. Burgeroorlogen werden slechts onderbroken door Wereldoorlogen. Zo kostte de Culturele Revolutie kostte aan tientallen miljoenen mensen het leven. Ook nu nog zijn er in China 150 miljoen mensen die werk zoeken en door het hele land trekken’’.
De integratie in Nederland verloopt slecht. Dat komt bijvoorbeeld doordat in de Chinese horeca, waar velen werken, lange werkdagen gemaakt worden. Er is zodoende vaak geen tijd voor de inburgeringcursus. Het percentage Chinezen dat Nederlands beheerst is mede daardoor erg laag. ‘’Die integratielessen zouden ruim voor elven moeten beginnen, voor het werk in de restaurant.’’ Contact leggen met de gesloten gemeenschap is voor autochtonen dan ook erg moeilijk. Geense: ‘’Ikzelf kwam met Chinezen in aanraking via taalonderwijs dat ik gaf aan een aantal van hen.’’
Het gaat tegenwoordig niet zo goed met de restaurants als in de jaren zeventig. Dit leidt tot bezuinigingen op de loonkosten. In Nederland leeft zestig procent van de Chinezen boven de vijftig jaar onder bijstandsniveau. Desondanks hebben ze geen plaats in het minderhedenbeleid. ‘’Er is geen kader om een vuist te maken, de Chinezen missen de assertiviteit die andere minderheden inmiddels wel hebben om daar tegengas aan te geven’’, zegt Geense.