nieuws

18 dec 2000, 00:12

Chauffeurs Arriva staken uit protest tegen houding provincies

Meer dan de helft van de chauffeurs van vervoersbedrijf Arriva legt maandag tussen 10 uur ’s ochtends en 3 uur ’s middags het werk neer uit protest tegen de ,,absurde’’ voorwaarden die de provincies Drenthe en Groningen stellen aan een meerjarencontract met de vervoerder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderhandelingen tussen Arriva en de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen zijn dit weekend afgebroken. De vervoerder en de overheden waren in oktober een bezuiniging op het huidige contract overeen gekomen. Aanvullende bezuinigingen die het rijk de provincies vervolgens oplegde, probeerden de provincies volgens Arriva allemaal bij de vervoerder neer te leggen, die daarvoor zegt te passen.
Ruim driehonderd van de in totaal vijfhonderd bussen die Arriva beheert zijn onderweg naar het provinciehuis van Drenthe om daar hun mening kenbaar te maken aan gedeputeerde S. Swiersta, die volgens de chauffeur de grootste kink in de kabel vormt. ,,Wij staan als één man achter het bedrijf’’, aldus woordvoerder A. Haveman. ,,De provincie gaat niet over onze rug heen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.’’ De stakers proberen hun acties te beperken tot de daluren, zodat zo min mogelijk reizigers last hebben van uitvallende of vertraagde bussen.
Ook steekt het Arriva dat de provincie Drenthe nog tijdens het huidige contract nieuwe vervoerders in het werkgebied van Arriva heeft toegelaten. In de gemeente Hoogeveen is sinds dit voorjaar vervoerder Millennium Transport actief, die zich richt op de oudere of de minder mobiele burger. Met kleinere voertuigen rijdt het bedrijf een drietal vaste routes langs ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, het NS-station en bushaltes voor het streekvervoer.
Gedeputeerden T. Musschenga (Groningen) en S. Swierstra (Drenthe) zijn teleurgesteld dat het niet tot een meerjarencontract is gekomen. Meerjarenafspraken hadden Arriva extra mogelijkheden geboden om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het logische gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen is een nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer in het noorden. Volgens Arriva zal dan alsnog blijken dat zij de provincies een zeer redelijk bod heeft gedaan.