nieuws

13 jan 2008, 14:02

CDA wil nu echt maatregelen tegen Oud en Nieuw vernielzucht in Groningen

De fractie van het CDA in de Groningse gemeenteraad vindt dat er nu ook in Groningen krachtiger opgetreden moet worden tegen Oud en Nieuw vernielzucht. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen maar die hebben kennelijk – gezien de vernielingen en branden van de afgelopen jaarwisseling – te weinig zoden aan de dijk gezet, aldus CDA fractievoorzitter Jan Seton. Hij dringt aan op een nieuwe aanpak. Seton schrijft:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Zoals zo langzamerhand gebruikelijk heeft ook de viering van de afgelopen jaarwisseling weer veel schade opgeleverd. Uit de berichtgeving in de media en ook uit eigen waarnemingen blijkt de trend van toename van vernielingen tijdens Oud en Nieuw niet te zijn gestuit.

Zo zijn er in de Stad weer talloze bushokjes gesneuveld, brievenbussen opgeblazen en brandjes gesticht. Ook zijn privé-eigendommen gestolen, vernield of in brand gestoken. Voor de Groningse politie was het de drukste jaarwisseling ooit en ook de brandweer had de handen vol.

Dit is op zich al zorgwekkend, omdat er de afgelopen jaarwisselingen wel de nodige maatregelen zijn genomen om vernielingen tegen te gaan, die echter in de praktijk niet of onvoldoende invloed blijken te hebben gehad.

Zo mogelijk nog zorgwekkender is dat in de Stad ook nu weer hulpverleners door publiek zijn belaagd. Het feit dat dit zich in alle grotere steden voordeed, is geen vertroostende gedachte, maar geeft wel aan dat ook hier sprake is van een trend, die naar de mening van de CDA-fractie gekeerd moet worden. Oud en Nieuw is niet alleen maar meer gevaarlijk door het vuurwerk.

Landelijk is er daarom nu ook sprake van een sense of urgency ten aanzien van de vernielingen en de agressie rond Oud en Nieuw. Premier Balkenende spreekt van een 'zieke mentaliteit' als het gaat om de brandstichtingen en vernielingen en steunt het Rotterdamse initiatief voor snelrecht ten opzichte van mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners, VNG-voorzitter Jorritsma pleit voor het vaststellen van een bejegeningsnorm ten opzichte van hulpverleners en ook verschillende politiecommissarissen in de grote steden hebben gepleit voor stevige maatregelen.

Duidelijk is dat de maatregelen zoals die tot nu toe zijn getroffen tegen vernielingen, brandstichting en agressie volstrekt onvoldoende zijn. Als we met het oog op de volgende jaarwisseling gerichte preventieve maatregelen willen nemen (programma's in het onderwijs, geef hulpverleners een gezicht), moeten we die nu gaan voorbereiden. Ook voor repressieve maatregelen als het toepassen van snelrecht en het uitbreiden van het verhalen van schade op daders hebben we andere partijen, dus overleg en daarmee tijd nodig.

De CDA-fractie wil weten of het college deze sense of urgency deelt en of het college bereid is het gevoerde beleid kritisch tegen het licht te houden en mogelijkheden te overwegen die nu in de landelijke discussie naar voren komen. ‘’