nieuws

29 mei 2012, 10:10

CDA provincie Groningen steekt hand uit naar Frank de Vries

Het CDA in Provinciale Staten van Groningen heeft weliswaar forse kritiek op lijsttrekker Frank de Vries van de PvdA in de stad Groningen, maar tegelijkertijd vindt het CDA dat provincie en stad Groningen goed moeten samenwerken op het gebied van de infrastructuur. Dat schrijft CDA fractievoorzitter in Provinciale Staten van Groningen, Patrick Brouns in een bijdrage aan het blog Finnacieelgroningen.nl. Brouns:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Beste Frank, een oproep vanuit mij, oprecht uit mijn hart. Laten we als provincie en gemeente inderdaad samen optrekken en elkaar opzoeken en versterken. Laten we dat doen vanuit visie en daadkracht, maar besef daarbij ook de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de rotzooi in de Stad Groningen.’
‘Bij deze een uitgestoken hand vanuit het provinciale CDA om samen met andere partijen in de provinciale en stedelijke politiek de handschoen op te pakken om onze buren, straat-, wijkgenoten, onze medeburgers een toekomst te bieden: zowel qua werk nu, het ontwikkelen van economisch potentieel op termijn, een goede toekomstige bereikbaarheid en een betaalbare woonomgeving in brede zin. Ik besef terdege dat er in Nederland iets aan de hand is, jij ook? Ik hoop dat je samen met ons een ieder weer een hoopvolle toekomst wilt bieden!’

Het volledige blog staat op:


 www.financieelgroingen.nl