nieuws

11 mrt 2015, 10:10

CDA-lijsttrekker Patrick Brouns: ’Vertrek hoogopgeleide jongeren uit Groningen tegengaan'

CDA-lijsttrekker Patrick Brouns: ’Vertrek hoogopgeleide jongeren uit Groningen tegengaan'

Groningen is een onderwijsstad. Maar eenmaal met een diploma op zak verlaten helaas veel scholieren en studenten de stad én onze provincie Groningen. Het economisch beleid moet er op gericht zijn om zoveel mogelijk van deze jongeren een baan te bieden in Groningen. Dat is een van de voorstellen van CDA-lijsttrekker Patrick Brouns. De GIC stelde hem in het kader van onze serie online-interviews met lijsttrekkers een vijftal vragen:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen waarvoor uw partij zich de komende vier jaar in het bijzonder wil inzetten in het bestuur van de provincie Groningen?

'De huidige economische situatie in de Provincie Groningen is slecht. De werkloosheid in de provincie is met 2,5% gestegen in de afgelopen vier jaar, naar een schokkende hoogte van 10%. Ondernemers hebben het moeilijk en veel Groningers zitten thuis. Banken doen moeilijk met het verstrekken van leningen aan ondernemers waardoor die het hoofd niet boven water kunnen houden. Het CDA wil extra geld voor deze ondernemers en introduceert een kredietfonds. Dit stimuleert de lokale economie, geeft zekerheid aan werknemers en beschermt leefbaarheid op het platteland. Groningers moeten in hun eigen provincie kunnen blijven werken en niet gedwongen moeten verhuizen.'

'Het is onze taak om goed te zorgen voor natuur en cultuur. Ook de generaties na ons moeten kunnen genieten van onze provincie. Wij stimuleren duurzame energie. Wij juichen het toe als mensen zelf energiezuinige oplossingen willen toepassen in hun eigen buurt.'

'Bij ons staat veiligheid voorop. Dit betekent dat de gaskraan veel verder dicht moet. De NAM moet stoppen zich te verschuilen achter argumenten als ‘achterstallig onderhoud’ of ‘dit is geen bevingsschade’. Schade moet direct worden vergoed.'

Waarom zouden Groningers juist op uw partij moeten stemmen?

'Wij maken ons hard voor een Groningse samenleving waarin iedereen mee kan doen! Wij vinden dat de provinciale overheid mensen en bedrijven het vertrouwen én de ruimte moet geven om te doen waar ze goed in zijn. Wij willen een provinciale overheid die helpt en ondersteunt waar nodig en die ruimte geeft aan eigen initiatief. Wij denken niet voor burgers, maar met burgers mee. De provincie is er voor burgers en niet andersom!'

Kunt u aangeven hoe uw partij aankijkt tegen de aardbevingsproblematiek in Groningen?

'Veiligheid gaat voor gaswinning. Daarom mag er niet meer dan 30 miljard kuub gewonnen worden. Als onderzoeken uitwijzen dat 30 miljard nog teveel is, dan moet de gaskraan nog verder dicht. Het is een schande dat het huidige kabinet pas na de verkiezingen op 1 juli een besluit wil nemen over gaswinning. Er wordt een spelletje gespeeld over de rug van Groningers. En wij steken ook de hand in eigen boezem. Er wordt al jaren gas gewonnen ook in tijden dat het CDA in het kabinet zat. Maar sinds wij weten wat de bevingen aanrichten voor schade gaat bij ons veiligheid voor gaswinning. Over schade als gevolg van gaswinning zijn wij heel duidelijk: direct en volledig herstellen of vergoeden.'

Waar ziet u economisch gezien kansen voor de provincie Groningen?

'Kennis is de motor van onze economie. Wij zijn ambitieus. Het onderwijs is kwalitatief goed, maar het kan nog beter. Groningen is een onderwijsstad. Eenmaal met een diploma op zak verlaten helaas veel scholieren en studenten de stad én onze provincie. Wij willen jongeren een toekomstperspectief bieden en daarom maken wij ons sterk voor een gunstig investeringsklimaat in de provincie Groningen. Daarnaast willen we de kennis van bestaande ondernemers benutten en kleine en middelgrote ondernemers helpen hun ondernemingen verder te ontwikkelen door kredietverlening.'

'Verder is de ICT-sector rondom de stad Groningen, scheepvaart en scheepsbouw en de bedrijvigheid in het Eemsdeltagebied en de winning van delfstoffen rondom Veendam erg belangrijke voor de economische structuur van onze provincie.'

Wat zijn de grootste bedreigingen voor de provincie Groningen?

'De huidige economische situatie in de Provincie Groningen is slecht. De werkloosheid in de provincie is met 2,5% gestegen in de afgelopen vier jaar. Jongeren trekken weg uit onze provincie omdat in de randstad wel banen zijn. Er moet dus meer werk naar Groningen komen!'

Persoonlijk: kunt u in het kort iets vertellen over u zelf ?

'Ik ben getrouwd en vader van een dochter (9) en een zoon (6) en woon in Haren.  Ik kom uit een katholiek nest en ben opgegroeid in het Limburgse dorp Heythuysen. In 1996 belandde ik voor werk in Groningen, werd verliefd op de provincie én mijn vrouw en ben nooit meer weggegaan. Na mijn studie Geschiedenis werkte ik bij verschillende organisaties in de private sector en ben nu directeur van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta.

Op mijn zestiende ben ik lid geworden van het CDA en sindsdien politiek actief voor de partij. Als zestienjarige puber wilde ik de wereld veranderen en dat is nog steeds mijn belangrijkste drijfveer. Ik streef naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en geloof dat je samenleving alleen kunt veranderen door zelf een bijdrage te leveren.

Als lijsttrekker en statenlid probeer ik me constant in de inwoners van de provincie te verplaatsen. Bij alles wat ik doe vraag ik mezelf af wat dit voor de Groninger betekent. De komende periode zijn er een aantal grote dossiers; aardbevingen, windmolens, gemeentelijke herindeling, waarbij het CDA geluid onmisbaar is. De komende verkiezingen ziet ik met vertrouwen tegemoet.'