nieuws

15 feb 2001, 00:12

CDA hekelt huidige fietsbeleid

Het CDA dringt er bij wethouder Schuiling van VVD op aan het fietsbeleid aan te passen. Volgens het CDA ontbreken er in het beleid een aantal belangrijke punten. Het fietsbeleid omvat de maatregelen die het aandeel fietsers in de stad blijvend hoog moet houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Eind 1999 beloofde Schuiling in de fietsnota aandacht te besteden aan de wijkring in Beijum. Volgens het CDA is de wethouder deze toezegging nooit nagekomen. Ook wil het CDA verkeerslessen op basis- en middelbare scholen invoeren. De politie moet daarbij met name op het voortgezet onderwijs strenger controleren. In het fietsbeleid krijgt dit punt geen enkele aandacht en dat moet veranderen, aldus het CDA.