nieuws

19 nov 2002, 00:12

CDA Groningen wil helderheid over Euroborg FC Groningen

De fractie van het CDA in de gemeenteraad van Groningen vindt dat B en W duidelijkheid moeten verschaffen over de Euroborg, het nieuwe stadion voor FC Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Fractievoorzitter Martine Visser heeft over de Euroborg schriftelijk vragen gesteld aan het college van B en W. Dit naar aanleiding van berichten dat FC Groningen zelf bijzonder zenuwachtig begint te worden over de Euroborg. FC Groningen begint duidelijk te twijfelen aan de haalbaarheid van de Euroborg.
‘Tot nu toe heeft de CDA-fractie de ontwikkeling van de Euroborg gesteund vanuit de overtuiging dat hiermee een solide basis wordt gelegd voor de toekomst van FC Groningen in de middenmoot van de eredivisie. De daarvoor benodigde batensprong om de begroting op peil te krijgen zou door het nieuwe stadion mogelijk worden. De twijfels, die FC Groningen-voorzitter Van der Linde nu uit over de haalbaarheid van een batensprong werpen een nieuw licht op de discussie.’, schrijft Visser. Ze wil nu weten hoe B en W nu aankijken tegen de haalbaarheid van een nieuw voetbalstadion.