nieuws

06 dec 2001, 00:12

CDA Groningen wil groot offensief voor Groninger taal

De CDA-fractie van de provincie Groningen wil een groot offensief starten om de Groninger taal en cultuur te promoten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fractie probeert al een tijd de Europese Unie te bewegen het Nedersaksisch, waar het Gronings onder valt, onder het Europese handvest minderheidstalen te scharen. Zij hoopt haar verzoek met haar actieve campagne kracht bij te zetten.
,,Het is een prachtige taal die te weinig mensen buiten de provincie waarderen”, vindt woordvoerder A. Vlietstra. ,,Groningers kunnen in heel weinig zinnen dingen heel treffend en poëtisch zeggen. Neem bijvoorbeeld het woord ‘laiverd’, daar zit zoveel meer in dan in ‘lieverd’ zoals de normale Nederlander het uitspreekt.”
Uit recent onderzoek is gebleken dat twee op de drie inwoners van de provincie Groningen dagelijks actief Gronings spreekt. ,,De rest is vermoedelijk student”, denkt Vlietstra. Het Nedersaksisch wordt in Nederland en Duitsland door bijna twee miljoen mensen gesproken. ,,Dat is toch een aantal dat je niet mag verwaarlozen.”
Het CDA wil onder meer de PABO van de Groningse Hanzehogeschool inschakelen voor de promotie van de eigen taal. Ook stelt de fractie voor de namen van steden in het Gronings op de borden te plaatsen zoals in buurprovincie Friesland ook gebeurt.
Het voorstel staat begin januari op de agenda van Gedeputeerde Staten.