nieuws

15 okt 2002, 00:12

CDA: Geen theater maar historisch museum aan Grote Markt

Het CDA in Groningen is enthousiast over de opzet van een Centrum van Geschiedenis. Het wordt gezien als een impuls voor stad en provincie Groningen. Het CDA ziet liever een dergelijk centrum aan de Grote Markt verschijnen dan nog een theater.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Reeds bij de algemene politieke beschouwingen in Provinciale Staten heeft de CDA-statenfractie zich de vorige week positief uitgelaten over het plan van een Centrum van Geschiedenis in Groningen. Dit plan van de directeuren Van Twist van het Groninger Museum en Acda van het Scheepvaartmuseum moet leiden tot een eigentijdse presentatie van het verleden om het heden beter te kunnen begrijpen.
Het CDA heeft zich afgelopen vrijdag verder verdiept in deze plannen. Daartoe is een werkbezoek gebracht aan het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven en heeft het CDA een toelichting gehad van de heer Van Twist op het voorstel dat onlangs in de publiciteit is gebracht. Het CDA vindt dat doorgegaan moet worden met de verkenning van de mogelijkheden van het centrum. In het Centrum wordt het verhaal van Stad en Ommelaand verteld. Maar het is geen statische presentatie zoals in een museum. In de presentatie wordt gebruik gemaakt van de technieken uit de wereld van entertainment en moderne communicatie. Daarmee worden er letterlijk en figuurlijk dimensies toegevoegd waardoor en groot publiek wordt bereikt. De volgende stap moet zijn dat zoveel mogelijk partijen zich verbinden om te komen tot een dergelijk centrum. Naast beide musea zijn dat zeker ook de Groninger Archieven, de RUG, de Geschiedeniswinkel en anderen. Het CDA vindt tevens dat de middenstand moet worden betrokken bij de verdere planvorming en opzet. CDA-fractievoorzitter Douwe Hollenga: “Het betekent ook een extra economische impuls voor de stad. Zowel overdag als ’s avond zal het Centrum open moeten zijn voor het publiek. Daarom past een dergelijk centrum eerder aan de Grote Markt dan nog een theater”.