nieuws

26 aug 2002, 00:12

Cameratoezicht Groningen voortgezet na forse verhoging pakkans vechtersbazen

Het cameratoezicht in de binnenstad van Groningen wordt waarschijnlijk voortgezet. De gemeente is tevreden met de in de afgelopen drie jaar behaalde resultaten van het experiment. Zo zijn er meer vechtersbazen opgepakt doordat die op televisiebeelden te herkennen waren en zijn hulpverleners sneller ter plekke. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor het cameratoezicht voort te zetten, ook al is een van de doelstellingen, het omlaag krijgen van het aantal geweldsdelicten, niet gehaald.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit onderzoek van het Groningse bureau Intraval komt naar voren dat juist als gevolg van de beschikbaarheid van de beelden de aangiftebereid bij slachtoffers vergroot is en de pakkans daardoor groter is. Het aantal aangehouden verdachten is toegenomen met meer dan zestig procent, aldus Intraval.
Gevoelens van onveiligheid bij bewoners en horeca-uitbaters en medewerkers namen in het proefgebied behoorlijk af. In 1999 voelde 43 procent zich onveilig, tegen 27 procent in 2001. Er waren veel meer aanhoudingen van amokmakers in het uitgaanscentrum, waar sinds januari 2000 veertien camera’s hangen. De camera’s bleken eerder reeds vooral een nuttig middel bij het vergaren van bewijs tegen verdachten van geweldsmisdrijven en dat beeld is nu bevestigd.
Minpunt is een stijging met 26 procent van het aantal geregistreerde geweldsdelicten. De politie vermoedt dat het feitelijke aantal incidenten, zoals vechtpartijen, desondanks veel minder snel is gestegen of zelfs ongeveer gelijk is gebleven. ,,Vroeger stoven mensen na een vechtpartij uiteen en was je ze kwijt, dat is nu anders. Je ziet meer, dus meet je meer’’, stelt het korps. De Regiopolitie Groningen wil graag doorgaan met het toezicht.
Burgemeester Wallage van Groningen wil ondanks de positieve resultaten nog niet aan uitbreiding naar andere wijken van Groningen denken, iets waar vanuit de bevolking om is gevraagd. ,,We moeten geen wonderen verwachten’’, meent hij. ,,Het is niet goed om overal waar iets voorvalt camera’s neer te zetten. Je mag geen verwachtingen scheppen die je niet kunt waarmaken.’’ Achter iedere camera moeten op de tijdstippen dat het systeem actief is politiemedewerkers zitten, en dat is niet zomaar mogelijk. Voor een eventuele voortzetting van het lopende project moeten nog de benodigde fondsen worden gevonden.