nieuws

02 jul 2019, 20:08

B&W Groningen: “Raad, help ons met ideeën voor bezuinigingen”

B&W Groningen: “Raad, help ons met ideeën voor bezuinigingen”

B&W maken zich ernstige zorgen over de financiële  situatie van de gemeente. Die zorgen zijn zelfs zó groot dat leden van Raadscommissies woensdag de vraag krijgen voorgelegd: “Raad, help ons met ideeën voor bezuinigingen”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De slechte financiële vooruitzichten zullen woensdag zeker aan de orde komen, zeker ‘s avonds in de raadscommissie ‘Financiën en Veiligheid’. Het college noemt de situatie “zorgwekkend”. Het college verwacht tientallen miljoenen extra te moeten bezuinigen (“aanvullende structurele dekkingsopgave”).

 

Voortdurende tegenvallers


Het college schrijft in de Jaarrekening dat het lastig wordt om een sluitende begroting voor 2020 te maken. Dat komt onder meer door de voortdurende tegenvallers bij de uitgaven voor de langdurige zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg.

De raadsleden bespreken ’s avonds in de commissie Financiën en Veiligheid ook apart over de financiële situatie van de gemeente. Die is volgens het college “zorgwekkend”. Het college verwacht volgend jaar een tekort van 6,6 miljoen euro. Dit loopt op tot 12,9 miljoen euro in 2022. Dat wordt onder meer veroorzaakt door stijging van prijzen en ambtenarenlonen en minder geld van het Rijk uit het zogeheten Gemeentefonds.

Bezuinigingen


“Opgeteld verwachten wij dat de gemeente een aanvullende structurele dekkingsopgave heeft van tientallen miljoenen”, aldus B&W. “Deze opgave is bijzonder fors en tegen de achtergrond van de bezuinigingen die het afgelopen decennium al zijn gerealiseerd, zeer ingrijpend.”

 

Het college heeft de raad gevraagd met ideeën te komen om de financiële problematiek aan te pakken.