nieuws

25 jun 2013, 09:09

Burgemeester Meijerman van Veendam wil aftreden

Burgemeester Meijerman van Veendam wil aftreden

Burgemeester Meijerman van Veendam heeft aangegeven zich te beraden op zijn positie. Aanleiding was een discussie tussen de raad en het college over de bevoegdheden van de werkorganisatie De Kompanjie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni kozen zowel de raad als het college aanvankelijk om niet te verzanden in juridische haarkloverij. Na een handreiking van burgemeester Meijerman om in de Gemeenschappelijke Regeling expliciet op te nemen dat de raad altijd goedkeuring moet verlenen wanneer De Kompanjie deelneemt aan een Gemeenschappelijke Regeling, zoals de RUD, diende de fractie van Gemeente Belangen desondanks een motie in.

Hoewel de motie inhoudelijk minder ver ging dan de handreiking van het college,  bevatte de motie een aantal overwegingen die volgens het college onacceptabel waren. Ook de aangepaste motie bleek partijen niet dichterbij elkaar te brengen. Het feit dat de motie vervolgens in stemming werd gebracht en met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen werd aangenomen, was voor burgemeester Meijerman aanleiding om aan te geven zich te beraden op zijn positie.