nieuws

01 feb 2009, 15:03

Burgemeester Eemsmond ontkent gebruikmaking regeling dubbele woonlasten

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond maakt geen gebruik van een onterechte vergoeding van woonlasten. Dat stelt het college van B en W van Eemsmond. Onlangs maakte RTL Nieuws de resultaten van een onderzoek bekend naar burgemeesters die onterecht vergoedingen zouden hebben gekregen voor dubbele woonlasten. Er wordt gesuggereerd dat ook burgemeester Marijke van Beek een beroep heeft gedaan op deze vergoeding. De burgemeester van Eemsmond heeft geen beroep gedaan op de vergoeding dubbele woonlasten. Zij heeft conform de Rechtspositieregeling Burgemeesters een beroep gedaan op de reis- en pensionkostenvergoeding.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij haar aantreden in november 2007 heeft Marijke van Beek het college verzocht om aanspraak te mogen maken op een vergoeding reis- en pensionkosten op grond van de Rechtspositieregeling Burgemeesters. Als burgemeesters zich nog niet permanent kunnen vestigen in de nieuwe gemeente, kunnen zij met deze tijdelijke regeling hun ambt al wel vervullen. Het college heeft met het verzoek van de burgemeester ingestemd en haar, conform de ministeriële regeling, de kosten van het door haar gehuurde appartement voor 90% vergoed.