nieuws

22 aug 2001, 00:12

Burgemeester Deetman voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

Burgemeester drs. W. Deetman van Den Haag is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen herbenoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een benoeming voor een periode van twee jaar. Andere leden van de Raad van Toezicht die zijn herbenoemd zijn drs. G. Verberg en mevr. Drs. A. de Widt-Nieuwenhuizen, beide voor een periode van drie jaar.
Deetman was van 1982 tot 1989 minister van Onderwijs en Wetenschappen, en vervolgens tot 1996 voorzitter van de Tweede Kamer. Verberg is Hoofddirecteur van de Nederlandse Gasunie.