nieuws

15 mei 2008, 21:09

Burgemeester Bedum sluit eetcafé na vrijlating verdachten ongeregeldheden

Loco-burgemeester Egbert Zwart van Bedum heeft besloten tot een tijdelijke sluiting van het eetcafé 'De Scheve Toren' in Bedum. Dit naar aanleiding van recente ongeregeldheden in het centrum van het dorp. Volgens hem zou een invrijheidstelling van vorig weekend aangehouden verdachten inbreuk kunnen maken op het veiligheidgevoel van de dorpsbewoners. ‘Ik zie, op basis van onder meer politierapportages, voldoende aanleiding om aan te nemen dat 'De Scheve Toren' een belangrijke schakel vormt in het spoor van wanordelijkheden dat een beperkte groep van jeugdige Bedumers het afgelopen jaar in het dorp heeft achtergelaten. “ Hieronder de verklaring van de burgemeester:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Ik heb kennis genomen van het feit dat de voorlopige hechtenis van de vier verdachten, die afgelopen zaterdagnacht in Bedum werden aangehouden na ongeregeldheden in het centrum van het dorp, door de Rechter Commissaris niet is verlengd.


Ik hou er ernstig rekening mee dat de voorlopige invrijheidstelling van de verdachten inbreuk kan maken op het veiligheidgevoel van de dorpsbewoners in het algemeen en dat van de bewoners van het centrum waar de ongeregeldheden plaats hadden in het bijzonder.
Mij is er alles aan gelegen om het ongestoorde woongenot van de inwoners te waarborgen.


Het is daarom dat ik, na ingewonnen advies, heb besloten tot het opleggen van bestuurlijke sancties aan de eigenaren van het eetcafé 'De Scheve Toren', gevestigd aan de Grotestraat, nummer 24, te Bedum.
De eigenaren van deze gelegenheid zijn inmiddels van het besluit, dat is genomen op basis van artikel 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (zie hieronder), op de hoogte gebracht.
Het besluit houdt in dat het eetcafé tussen vrijdag 16 mei 2008, 19.00 uur, en maandag 19 mei 2008, 07.00 uur, voor het publiek gesloten is.
Een verlenging van deze maatregel wordt niet uitgesloten.


Ik zie, op basis van onder meer politierapportages, voldoende aanleiding om aan te nemen dat 'De Scheve Toren' een belangrijke schakel vormt in het spoor van wanordelijkheden dat een beperkte groep van jeugdige Bedumers het afgelopen jaar in het dorp heeft achtergelaten.
Een voorlopige sluiting van het café, gecombineerd met de reguliere politie-inzet, draagt naar mijn oordeel substantieel bij aan herstel van de openbare orde in het dorp en het geschonden veiligheidsgevoel van de bewoners van het Bedumer centrum.
Over de ongeregeldheden heeft zeer binnenkort overleg plaats tussen het Openbaar Ministerie, de politie en het gemeentebestuur. Nadere maatregelen worden niet uitgesloten.


Alle horecabedrijven in de kern Bedum zullen op zeer korte termijn van dit besluit op de hoogte worden gesteld. “