nieuws

25 jun 2001, 00:12

Brandwondencentrum Martiniziekenhuis wil tien extra bedden

Het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis moet tien extra bedden krijgen om de capaciteit beter over het land te spreiden. Dit adviseren de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Nederland aan minister Borst van VWS. De uitbreiding is nodig omdat zij, los van de ramp in Volendam, steeds meer patiënten krijgen.
Het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis moet tien extra bedden krijgen om de capaciteit beter over het land te spreiden. Dit adviseren de drie gespecialiseerde brandwondencentra in Nederland aan minister Borst van VWS. De uitbreiding is nodig omdat zij, los van de ramp in Volendam, steeds meer patiënten krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Borst vroeg de drie brandwondencentra, het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid in Rotterdam, het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk om samen een toekomstvisie op te stellen voor de brandwondenzorg in Nederland. De aanbevelingen van de brandwondencentra komen naar eigen zeggen in grote lijn overeen met de zojuist gepresenteerde conclusies van de commissie-Alders.
De brandwondencentra signaleren de afgelopen jaren een duidelijke toename van het aantal patiënten. Het Martini Ziekenhuis Groningen spreekt van een stijging van 25 procent over de afgelopen vijf jaar. Dit komt doordat op grond van verscherpte internationale verwijscriteria steeds meer patiënten naar de gespecialiseerde brandwondencentra worden doorverwezen. De druk wordt verder vergroot, doordat steeds meer ernstige brandslachtoffers in leven kunnen worden gehouden.
De brandwondencentra zien niks in de komst van een vierde brandwondencentrum. Dat zou leiden tot een versnippering van de expertise en de capaciteit. Zij adviseren dat het Martini Ziekenhuis Groningen er tien brandwondenbedden bij krijgt. Dan is de capaciteit beter over het land verspreid. In dat geval hebben Groningen en Rotterdam elk twintig bedden en Beverwijk 24 bedden. Voor rampen van het formaat van Volendam zullen de Nederlandse brandwondencentra ook in de toekomst moeten samenwerken met buitenlandse collega’s.
Verder adviseren de brandwondencentra om hun rol als kenniscentrum uit te breiden. Zij willen meer ruimte krijgen voor het doen van onderzoek en het geven van trainingen voor huisartsen en verwijzende specialisten. Net als de commissie-Alders vinden de brandwondencentra dat zij standaard in rampenplannen moeten worden opgenomen. Dat was ten tijde van de ramp in Volendam niet het geval, waardoor zij niet meteen over de ramp werden geïnformeerd.