nieuws

07 jan 2002, 00:12

Brandweer Groningen: zesduizend telefoontjes

De Meldkamer van de Hulpverleningsdienst Groningen, die werkt voor de Brandweer en de GGD, heeft in 2001 ruim zesduizend meldingen gekregen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Hulpverleningsdienst. Daaronder opvallend vaak loos-alarm meldingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Regionaal (dus inclusief de Stad) zijn er door de meldkamer Ambulancezorg en Brandweer 6.366 meldingen ontvangen. Voor brand kwamen er 2.129 meldingen binnen en voor hulpverlening 1.206. De overblijvende 3.017 meldingen hebben betrekking op de loos-alarmsignalen van de brandmelders. Daarbij komt er wel een signaal door de detectieapparatuur maar geen uitruk van de brandweer.
De stijging van het aantal meldingen wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal automatische brandmeldingen. Daarvoor zijn twee verklaringen: de mooie maand augustus (warmte en vocht zijn van invloed op de detectieapparatuur) en de veranderende registratie als gevolg van het gebruik van een nieuw registratiesysteem.
Daarnaast is het aantal spoedeisende hulpverleningen toegenomen. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet te geven. Misschien lukt het volgend jaar vooral deze ongevalcijfers beter te analyseren als ook de politiemeldkamer is toegerust met het GMS en de koppeling van gegevens eenvoudig te maken is.