nieuws

08 jan 2002, 00:12

Brandweer commandant Groningen: vrijwilligers verdienen te weinig

De toenemende waardering voor de brandweer als gevolg van de ramp in New York op 11 september, staat in schril contrast tot de beloning van de vrijwilligers. Althans de vrijwilligers die werkzaam zijn bij de brandweer in Groningen, nog steeds een veel te lage vergoeding. Het wordt tijd dat het ministerie daar eens naar kijkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat vindt de Commandant van de Brandweer Stad en Regio Groningen. Hij hield vanmorgen zijn traditionele Nieuwjaarstoespraak. Daarin stelde hij dat er alom waardering is voor de hulpverleners. ‘Zie de reacties naar aanleiding van de 11 septemberrampen in Amerika, zie het applaus van onze “Stadjers” tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Oosterpoort voor allen die namens de gemeente de oud- en nieuw viering hebben geleid en begeleid’.
De Commandat zei te hopen dat deze vaak verbale, waardering, voor het ministerie van financiën reden is om zich opnieuw te verdiepen in het vergoedingssysteem van onze vrijwilligers. ‘Deze recente ervaring over wat wel en niet belastbaar inkomen is, staat in schril contrast met de slogan “leuker kunnen wij het niet maken” van de Belastingdienst’, aldus de commandant.