nieuws

24 jul 2012, 09:09

Bouwkundige vooropnamen van panden rondom toekomstig Groninger Forum

Rondom het toekomstige Groninger Forum zullen komende maand tal van metingen worden verricht aan panden. Mochten er door de nieuwbouw ooit problemen ontstaan dan zijn er tenminste objectieve gegevens die aantonen hoe de situatie was voorafgaande aan de bouwwerkzaamheden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de directe omgeving van de bouwkuip, de plek waar het Groninger Forum, de parkeergarage en de fietsenstalling komen, worden in de maand augustus bouwkundige vooropnamen uitgevoerd. In deze zogenaamde 0-metingen wordt de huidige bouwkundige staat van de panden vastgelegd. Deze opnames worden gemaakt door de firma Clarc. Zij zoeken van te voren contact met eigenaren en bewoners van de panden waar het om gaat. Zij beginnen met de Martinikerk en het Provinciehuis. Bij de panden die het dichtst bij de bouwkuip staan worden de opnames zo laat mogelijk gemaakt.

Naast deze nulmetingen worden in augustus ook aan diverse panden hoogtebouten aangebracht, om deze panden tijdens de werkzaamheden in de gaten te kunnen houden. Ook de stand van het grondwater wordt gevolgd tijdens de bouw. Om dat te kunnen doen, worden peilbuizen in de grond geboord.