nieuws

30 okt 2002, 00:12

Bouw omstreden sluis Schapshalsterzijl toch dichter bij

De provincie Groningen heeft dinsdag een formele stap genomen die het mogelijk moet maken dat er toch een vernieuwd sluizencomplex komt in Schaphalsterzijl, in de gemeente Winsum. De aanpassing van die sluis is zeer omstreden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De huidige sluis staat op de monumentenlijst en heeft een belangrijke cultuurhistorische waarde. Al vanaf 1992 heeft het sluizencomplex echter geen waterstaatkundige functie meer.
Het Waterschap Noorderzijlvest vindt dat de sluis, ondanks de monumentale waarde, zeer dringend moet worden uitgebreid. Op de plaats van het sluizencomplex zou een gemaal met schutsluis moeten komen omdat de bodem in Groningen daalt door de aardgaswinning. Komt de nieuwe sluis er niet, dan kan het waterschap niet garanderen dat het gebied droog gehouden kan blijven.
Maar liefhebbers van de oude sluis hebben zich tegen de nieuwbouw verzet omdat het waardevolle landschap er door zou worden aangetast. Ze hebben procedures gevoerd tot aan de Raad van State. De provincie Groningen heeft nu echter haar verklaring van geen bezwaar bekrachtigd. Daardoor kan de gemeenteraad van Winsum een nieuw besluit nemen, op grond waarvan bouw van de sluis toch mogelijk wordt. Volgens de provincie Groningen is de aanleg van een nieuw gemaal van zeer groot belang voor de compensatie van de gevolgen van de bodemdaling op de waterhuishouding.