nieuws

06 feb 2001, 00:12

‘Boosaardig’ sprookje van Uni van Groningen

De Uni van Groningen, het huisgezelschap van het Universiteitstheater, brengt in februari het boosaardige sprookje ‘Voorjaarsontwaken’ op de planken. Het theaterstuk neemt de toeschouwer mee in het vormingsproces van de identiteit van jongeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Voorjaarsontwaken’ schetst genadeloos de onontkoombare moment waarop de rivier, die stroomt tussen kindertijd en volwassenheid, overgestoken moet worden. En niet iedereen bereikt ongeschonden de andere oever, blijkt wel.
Het stuk wordt in totaal negen keer opgevoerd, de laatste voorstelling vindt plaats op 27 februari. ‘Voorjaarsontwaken’ is te zien in het Universiteitstheater in het harmoniegebouw.