nieuws

15 okt 2002, 00:12

Bonden willen overleg met rechter over FHS Delfzijl

FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond willen niet buitenspel staan bij een mogelijke overname van het met faillissement bedreigde aluminium recycle bedrijf FHS te Delfzijl. Ze hebben de rechter-commissaris gevraagd bij een overname te worden betrokken. Dit om te voorkomen dat werknemers een speelbal worden van willekeur.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een gezamenlijke ledenvergadering van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond is donderdag 10 oktober j.l. de situatie bij FHS Delfzijl besproken. Die situatie is dat ex-werknemers (10 zijn afgevloeid sinds de vakantie met een Sociaal Plan) deels hun eindafrekening hebben gekregen en dat de gebleven werknemers periodiek thuis zitten omdat er geen werk is. Hun loon wordt wel gewoon betaald. Er wordt in het bedrijf gespeculeerd over faillissement. Besloten is dat de vakbonden een brief naar de Rechter Commissaris sturen waarin gevraagd wordt bij een (eventueel) faillissement er voor te zorgen dat de vakbonden in de gelegenheid gesteld worden met eventuele overnemers over de condities van de overname te spreken.
De ledenvergadering heeft besloten dat bij een eventuele overname de wijze waarop mensen worden aangenomen (soort dienstverband en arbeidsvoorwaarden) rechtvaardig dienen (gelijke behandeling in gelijke omstandigheden) te zijn en niet willekeurig. De condities worden in ledenvergaderingen besproken en beoordeeld. De leden willen niet, zoals te vaak gebeurd bij faillissementen, dat de werknemers speelbal worden van willekeur. FHS is een goed bedrijf met een goed ingewerkt personeelsbestand. Bij een overname is dat personeel van groot belang om het bedrijf te kunnen laten draaien op een hoog niveau.