nieuws

27 jul 2011, 21:09

Bond Heemschut: ‘Aanpak oostwand Grote Markt Groningen gemiste kans’

De Bond Heemschut vindt dat Groningen een unieke kans laat lopen om een mooie Grote Markt te maken. De plannen waren aanvankelijk veelbelovend maar Bond Heemschut vindt dat de gemeente de kans gemist heeft om een werkelijk aantrekkelijk gebied achter de oostwand te creëren. Dat staat in een reactie van Heemschut op de Mileu Effect Rapportage (MER) Grote Markt-Oostwand en de drie bestemmingsplannen voor de Grote Markt_Oostwand.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Bond Heemschut wil niet meer tornen aan de plannen voor het Forum: daar was de Bond wel tegen, maar dat is nu een gepasseerd station, aldus de Bond.

‘Het besluit voor de bouw van het Forum is genomen, maar dat betekent niet dat aanpassing van de plannen onmogelijk is’ , aldus de Bond Heemschut.

‘Eerder reageerden wij op het beeldkwaliteitplan Grote Markt Oostwand.  Ook maakten wij aan eerder aan B en W en de raad onze zorgen kenbaar over de bouw van het Groninger Forum.
 

1. De bezwaren van Heemschut tegen het beeldkwaliteitplan Grote Markt Oostwand:


A. De plannen waren veelbelovend: de nieuwe oostwand zou samenhang vertonen met de zuidwand en het gebouw van het Stadhuis, en er moest bovendien meer reuring komen aan de oostwand. De realiteit is anders. Ons bezwaar richt zich vooral tegen de monotonie van de oostwand in het beeldkwaliteitplan en het gebrek aan samenhang van dit plan met de zuidwand van de Grote Markt.

Hoewel het beeldkwaliteitplan geïnspireerd zou zijn door de gevels aan de zuidzijde van de Grote Markt en van het Stadhuis, blijkt het resultaat daar geen verwantschap mee te hebben.Wij missen de variatie in hoogte, korrelgrootte en gevelindeling in het beeldkwaliteitplan en vragen ons af of de nieuwe oostzijde een verbetering zal zijn vergeleken met de huidige oostzijde. In het ontwerp voor Vindicat ontbreekt de relatie met de zuidzijde ven de Grote Markt en met het Stadhuis. Ook past de functie van dit gebouw niet in het streven naar meer reuring aan de oostwand.
 

B. De rooilijn van de oostwand bij het Martinikerkhof wordt naar het noorden verplaatst.
 

2. Bezwaren tegen de bouw van het Forum:


A. Het enorme volume van dit gebouw past niet in dit gebied, het past niet in het kleinschalig stratenpatroon en niet bij de omringende bebouwing.


B. Het vernietigen van waardevolle historische bebouwing in dit gebied: de Werkmanschool gebouwd door Mulock Houwer (1921), de 19de-eeuwse bioscoopzalen van het vroegere Images in de Poelestraat en de middeleeuwse muur van het voormalig Refugium van het klooster Bloemhof te Wittewierum.


C. Er is te weinig ruimte aan de noordzijde van het Forumgebouw. Wij stellen wij voor de achterzijde van de Poelestraat niet te bebouwen, maar van dit gebied een aantrekkelijke ruimte aan de noordzijde van het Forum te maken.


D. Er is geen noodzaak voor zo’n enorm en duur gebouw. Een aantal functies, die daar gepland zijn, bestaan al in de stad. Een kleiner gebouw zou een aanvulling op de bestaande functies kunnen huisvesten.