nieuws

07 mrt 2012, 11:11

Bomen gekapt voor baanverlenging Eelde

Vandaag wordt in Eelde begonnen met het kappen van 700 bomen. De kap is noodzakelijk om de start- en landingsbaan van het vliegveld te kunnen verlengen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een ecoloog heeft eerst gekeken of er geen vleermuizen of broedende of bouwende nestvogels in de bomen zaten. Nadat de bomen gekapt zijn worden vanaf volgende week vijf leegstaande panden gesloopt. Die sloot moet eind maart klaar zijn. De panden zijn al ongeschikt gemaakt als verblijfplaats voor vleermuizen. Als er tijdens de sloop toch nog een vleermuis of vogel wordt aangetroffen, worden de werkzaamheden stilgelegd.