nieuws

28 jan 2001, 00:12

Boerenorganisaties achten kans op acties ,,vrijwel zeker’’

De land- en tuinbouworganisatie NLTO vreest binnen afzienbare tijd blokkade-acties van boze boeren. Ook gaan onder noordelijke boeren geluiden op om de provinciegrenzen te sluiten voor mest uit het zuiden. Dit bevestigt akkerbouwvoorman J. Bartelds van de NLTO.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De agrariërs zijn de veelheid aan nieuwe regels van het ministerie beu. Niet alleen noemen ze de verordeningen ,,onuitvoerbaar’’, ook kosten ze de boeren handen vol geld. Bovendien kampen de telers van onder meer aardappelen, graan en uiten met lage opbrengstprijzen.
Het overleg eerder deze week tussen de minister en een delegatie van de LTO Nederland heeft in elk geval voor de noordelijke akkerbouwers de deur dicht gedaan. Zij vinden dat minister Brinkhorst van Landbouw hun financiële sores niet serieus neemt.
De achterban zet zich daarmee af tegen uitspraken die de LTO zelf deed na afloop van het overleg. Voorzitter Doornbos van de landbouworganisatie was niet ontevreden en stelde het maximaal haalbare uit het gesprek te hebben gehaald. Tijdens het overleg stelde Brinkhorst bereid te zijn mee te werken aan kwaliteitscertificaten voor de akkerbouw. Ook toonde hij zich bereid te praten over de waterschade die vooral Noord-Hollandse boeren afgelopen herfst hebben geleden.
Over de termijn en het soort blokkades wil voorman Bartelds zich nog niet uitlaten. ,,Maar de kans dat de boeren massaal op de trekker naar Den Haag zullen trekken acht ik miniem’’, wil hij wel kwijt. ,,Onze achterban beseft ook wel dat daar anno 2000 geen draagvlak meer voor bestaat in de samenleving.’’