nieuws

14 okt 2002, 00:12

Bodemdaling Groningen verloopt sneller dan verwacht

De bodemdaling ten gevolge van de aardgaswinning in de provincie Groningen verloopt sneller dan gedacht. Dat blijkt uit metingen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het Groningse waterschap Noorderzijlvest heeft de bodemdaling in de provincie Groningen nu al de omvang bereikt die voor het jaar 2010 was voorspeld. Op sommige plaatsen is de bodemdaling zelfs al groter dan voor het jaar 2010 was voorzien. Zo is volgens recente metingen de bodem onder de stad Groningen negen centimeter gedaald, terwijl volgens de prognoses de bodemdaling daar in 2010 zes cm zou bedragen.
Volgens een woordvoerder van het waterschap is de snellere bodemdaling veroorzaakt door het feit dat er meer aardgas is gewonnen dan in de tijd dat de prognoses werden gemaakt werd verondersteld. De gemaakte prognoses hebben betrekking op de periode tot het jaar 2050, wanneer de maximale bodemdaling moet zijn bereikt. De bodemdaling blijkt nu weliswaar sneller te verlopen dan is gedacht, maar voor het uiteindelijke resultaat in 2050 wordt nog steeds de zelfde maximale omvang van de daling verwacht.