nieuws

30 aug 2001, 00:12

Blue Moon Groningen krijgt half miljoen steun uit het Noorden

Het project Blue Moon heeft donderdagmiddag een subsidie van een half miljoen gulden toegekend gekregen. Het geld is afkomstig van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, waarin de drie Noordelijke provincies samenwerken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op initiatief van de gemeente Groningen wordt in deze stad een manifestatie gehouden, waarbij architectuur, stedenbouw en cultuur worden geïntegreerd in een totaalprogramma. Het project, dat de naam Blue Moon heeft gekregen, bestaat uit vijf woningbouwprojecten in de binnenstad, vijf landschapsprojecten op het toekomstige Europapark en gedurende vier weken theater, kunst en muziek.
Doel van de manifestatie is onder meer het imago van Groningen te versterken en daarmee haar aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid te vergroten. Verder moet het project leiden tot betere ontwikkelingskansen van het Europapark, stimulering van de betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij de kwaliteitsontwikkeling van de stad en versterking van het architectuur- en cultuurklimaat in Groningen.
De manifestatie wordt gehouden van 24 augustus tot 23 september 2001. Voor de kosten van de organisatie stelt de Bestuurscommissie Economische Zaken 250.000 euro uit EZ/Kompasmiddelen beschikbaar.