nieuws

06 sep 2000, 00:12

Bloei economie kost 108 Groningers baan

De gemeente Groningen schrapt 108 banen bij de sociale dienst. Dit is een direct gevolg van de bloeiende Nederlandse economie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De scherpe daling van de werkloosheid in het land heeft als gevolg dat de dienst duizenden uitkeringen minder hoeft te verstrekken dan enkele jaren geleden. Over het banenverlies is inmiddels een akkoord bereikt tussen gemeente en vakbonden. De reorganisatie kost vijftien miljoen gulden, maar bespaart Groningen in de komende tien jaar 77 miljoen gulden aan salariskosten.
Er vallen elf gedwongen ontslagen, aldus de gemeente. In totaal zijn 130 personeelsleden bij het plan betrokken. 35 personeelsleden krijgen geen verlenging van hun contract en daarnaast gaan 25 mensen met vervroegd pensioen. De gemeente zoekt nieuw werk voor 75 personeelsleden, zowel bij andere diensten als in het bedrijfsleven. De dienst Sociale Zaken en Werk heeft 550 mensen in dienst, waarvan er ongeveer 230 bij de bijstandsafdeling werken.