nieuws

30 jan 2008, 10:10

Groninger landschap "verrommelt"; Provinciale Staten willen aanpak

Slecht ingepaste woningbouw, lelijke bedrijventerreinen, schaalvergroting en industrialisering van de landbouw: het Groninger landschap is sluipenderwijs aan het verrommelen. Vanmiddag begint om 14.00 uur een bijzondere openbare bijeenkomst 'Blijft Groningen mooi?', gewijd aan de verrommeling in het Groninger landschap. De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van Provinciale Staten van Groningen, die een speciale werkgroep in het leven hebben geroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoogleraar Roel in 't Veld, voorzitter van de Raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek (RMNO) is dagvoorzitter.


Inleiders deze dag zijn:


? Marja van der Tas (o.a. lid VROM-raad)
? dr. Jan Klijn (landschapsecoloog)
? prof. ir. Eric Luiten (hoogleraar cultuurhistorie en ontwerp)

Daarnaast gaat de voorzitter in gesprek met:
? Medy van der Laan (programmadirecteur en partner bij TCN Property Projects en lid van de werkgroep Laten we Nederland mooier maken)
? Rik Herngreen (senior adviseur ruimtelijke Kwaliteit )
? Siepie de Jong (voorzitter Landschapsbeheer Nederland)
? Bram Prins (Plattelandsondernemer en werkend voor het Agrocenter voor duurzaam ondernemen).

Mening van de politiek


Slecht ingepaste woningbouw, lelijke bedrijventerreinen, schaalvergroting en industrialisering van de landbouw; het Groninger landschap is sluipenderwijs aan het verrrommelen. Een speciaal in het leven geroepen werkgroep, bestaande uit negen Statenleden, bestudeert deze problematiek, praat met deskundigen, legt werkbezoeken af en discussieert met Groningers. Hoe kunnen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groninger landschap beter beschermd, hersteld en ontwikkeld worden? De standpunten van de verschillende Statenfracties kunt u via filmpjes bekijken.

Doelstelling
De werkgroep onderzoekt of het instrumentarium en de rol van de provincie Groningen effectief (genoeg) zijn om de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het Groninger landschap te beschermen, te herstellen en te ontwikkelen. Hierbij gaat de werkgroep uit van het perspectief dat een karakteristiek landschap bijdraagt aan de kansen van de diverse regio's in Groningen.

Aanleiding
Alle politieke partijen in de Staten van Groningen roemen de kwaliteiten van het Groninger landschap. De fracties spreken bij herhaling uit dat de kwaliteiten van dit landschap behouden moeten blijven. Daarmee is niet gezegd dat alle partijen eenzelfde oordeel hebben over welke instrumenten moeten worden toegepast voor het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het Groninger landschap. Ondanks het provinciaal beleid, stellen de Staten vast dat de kwaliteit van het landschap onder druk staat.

Programma
De bijeenkomst 'Blijft Groningen mooi?' begint om 14.00 uur (ontvangst vanaf 13.30 uur) in de Statenzaal van het provinciehuis. Naast een aantal inleidingen en een forumdiscussie gaan de aanwezigen tevens met elkaar in debat.

Werkgroep landschap
De werkgroep landschap bestaat uit de volgende Statenleden:
? Voorzitter Mabel Schalij (PvdA)
? Ingrid Mortiers (PvdA)
? Jochem Abbes (CDA)
? Binnert Blom (SP)
? Wim Haasken (VVD)
? Stieneke van der Graaf (ChristenUnie)
? Wiebe van der Ploeg (GroenLinks)
? Piet de Vey Mestdagh (D66)
? Teun Jan Zanen (Partij voor het Noorden)