nieuws

07 dec 2008, 20:08

Blauwe Stad: NOS-journaal bevestigt lezing over kavelafname gedeputeerde Marc Calon

Het NOS journaal heeft inzage gehad in documenten waaruit blijkt dat de provincie Groningen inderdaad een overeenkomst heeft met twee grote bouwbedrijven. Daarin hebben zij zich verplicht tot afname van tweehonderd kavels in de Blauwe Stad. Dat meldde het Journaal zaterdagavond. Het bericht ondersteunt daarmee de lezing van gedeputeerde Marc Calon die steeds heeft betoogd dat er zo’n overeenkomst is gesloten. Daarmee lijkt veel kou uit de lucht, want woensdag zouden er moties van wantrouwen worden ingediend tegen de gedeputeerde tijdens een vergadering van Provinciale Staten, gewijd aan Blauwe Stad. De onduidelijkheid over de kavelafname ontstond omdat door de provincie werd verzuimd te controleren of de documenten wel werden ondertekend. De twee bouwbedrijven weigeren de contracten openbaar te maken en beweren dat er nooit sprake was van een verplichte kavel-afname. Dat zou voor de provincie een forse strop kunnen opleveren. De provincie Groningen heeft negentig miljoen euro gestoken in Blauwe Stad, geld dat terugverdiend moet worden middels de verkoop van kavels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kwestie ligt in Provinciale Staten van Groningen uiterst gevoelig. De provincie Groningen heeft Blauwe Stad namelijk van de grond getild in samenwerking met Koop Holding en twee andere bouwbedrijven, BAM en Ballast Nedam. Maar nu de verkoop van de kavels stagneert hebben de laatste twee bouwbedrijven besloten zich uit het project terug te trekken, en zal Koop de kar nu moeten trekken samen met de provincie Groningen.

Dat betekent dat wanneer de belangstelling voor de kavels  laag blijft, Groningen met een forse strop kan komen te zitten die dus kan oplopen tot tientallen miljoenen euro. Gedeputeerde Marc Calon houdt  vol dat er wel degelijk sprake was van een overeenkomst, waarbij de beide vertrekkkende bouwbedrijven zich hadden verplicht tweehonderd kavels af te nemen.. Hij heeft echter verzuimd te laten controleren of de contracten met de twee bouwers wel waren ondertekend.


De fracties van SP, Partij voor het Noorden en VVD in Provinciale Staten vinden dat een onvergeeflijke fout . Zij hebben aangekondigd het vertrouwen in de gedeputeerde woensdag op te zeggen tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Overigens maken beide fracties geen deel uit van het college van Gedeputeerde Staten dat in Groningen wordt gesteund door PvdA, CDA en ChristenUnie.


Opmerkelijk is dat het NOS journaal kennelijk inzage heeft gekregen in een overeenkomst tussen de bouwers en de provincie Groningen over verplichte afname van de kavels. Als die overeenkomst inderdaad bestaat en rechtsgeldig is, hoeft Groningen zich minder zorgen te maken over de geinvesteerde negentig miljoen euro, en gedeputeerde Calon – die eerder zijn fout heeft toegegeven en daarvoor excuses heeft aangeboden – kan dan aantonen dat zijn bewering dat er harde afspraken waren met de bouwers, klopt.

''De bouwers hebben zich inderdaad verplicht tweehonderd kavels af te nemen, en daarmee lijkt een belangrijk discussiepunt voor de vergadering van Provinciale Staten van woensdag van tafel'', zo concludeert het NOS journaal zelfs aan het einde van haar reportage.

 

BRON:
Video-verslag NOS journaal; Kijk bij: 6 december: 'Blauwe Stad kampt met problemen'.

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/12/6/index_av.html