nieuws

02 nov 2009, 15:03

Blauwe Stad: provincie Groningen staat er nu alleen voor. Hoe nu verder?

Het project Blauwe Stad in oost-Groningen is in grote problemen gekomen. Koop Holding heeft zich er als laatste particuliere ontwikkelaar uit teruggetrokken, en lijkt een schuld aan de provincie Groningen van 12,5 miljoen euro niet te kunnen voldoen. Er worden amper villa’s verkocht, mede door de Kredietcrisis. Dat betekent dat de provincie Groningen en de gemeente Oldambt Blauwe Stad alleen moeten ontwikkelen. De fracties van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen en in Winschoten komen al vast met een nieuw plan om het karakter van Blauwe Stad als ‘resort’ voor rijke westerlingen dan maar aan te passen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

GroenLinks wil dat er een nieuwe visie voor de Blauwe Stad wordt ontwikkeld en noemt dat “De Blauwe Stad in Beweging”. GroenLinks wil dat de nieuwe gemeenteraad, en in haar kielzog Provinciale Staten, het voorjaar van 2010 gebruiken om tot die nieuwe visie te komen. Die tijd zal moeten worden gebruikt voor overleg met bewoners en andere belanghebbenden.

De plannen voor de Blauwe Stad dateren van meer dan 8 jaar geleden. Die plannen gingen er vanuit dat mensen met geld uit het Westen zich in de Blauwe Stad zouden vestigen. Dat is niet uitgekomen. Die realiteit moet onder ogen worden gezien. Bovendien moet er een antwoord komen op de concurrentie van Meerstad. Dat project loopt nu in de tijd wel gelijk op terwijl dat niet was voorzien.
De afgelopen tijd is er in de Blauwe Stad op meerdere locaties gebouwd. Het beeld is daardoor versnipperd. De uitdaging is om van die versnippering een geheel te maken en tegelijkertijd andere doelgroepen aan te boren. Wat GroenLinks betreft blijft de koers wel gericht op hoge kwaliteit.

GroenLinks denkt onder meer aan hoogkwalitatieve, huurappartementen, al dan niet met een zorgcomponent. Het gaat daarbij in principe om relatief kleine aantallen.
Toerisme is steeds een belangrijke drijfveer om met het project De Blauwe Stad in zee te gaan. Het gecreëerde meer en het karakteristieke achterland lenen zich uitstekend voor de verblijfsrecreatieve markt. Wij vinden dat er tot nu toe te afstandelijk wordt gereageerd als een hoogwaardig bungalowpark ter sprake komt.
Al vanaf de start van de Blauwe Stad pleit GroenLinks voor woonzorgvoorzieningen in de Blauwe Stad voor ouderen uit de eigen regio. Oosterlengte heeft die plannen en die organisatie moet de ruimte krijgen om dat door te zetten. Groenlinks zet erop in dat het project van Oosterlengte wordt gekoppeld aan het Dorp. Zo’n kans moet met beide handen worden aangegrepen
De komende jaren kunnen er in de Blauwe Stad ook (grootschalige) evenementen worden georganiseerd in samenspraak met ondernemers. De ruimte is er voor beschikbaar.

“Blauwe Stad in beweging” moet worden afgestemd op de ideevorming over het omliggende gebied. Het huidige project wordt teveel als geïsoleerd project benaderd. Een harde voorwaarde voor Groenlinks is dat er niet wordt geknabbeld aan afspraken en plannen voor de omliggende dorpen zoals die bijvoorbeeld zijn neergelegd in dorpsvisies.

Groenlinks is voor interactieve planvorming. Omwonenden in de omliggende kernen en de pioniers, die er nu wonen, moeten volop in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen. Ideeën zoals die recentelijk vanuit bewonersgroepen naar voren worden gebracht over centrale voorzieningen als winkeltjes, speelvoorzieningen maar ook een fietsbrug over de A7 en busvervoer horen bij dat interactieve proces.

Groenlinks is ervan overtuigd dat met gerichte wijzigingen de gewenste kwaliteit voor het gebied kan worden verhoogd.. De Blauwe Stad in Beweging kan een antwoord bieden en GroenLinks roept een ieder op om creatief mee te denken zodat het Oldambt aan het werk kan! Het alternatief van verdere teloorgang en bouwimpasse is geen optie, aldus GroenLinks in eenepersverklaring.