nieuws

23 mrt 2012, 09:09

Bisschop van Groningen opent tentoonstelling Kerkinterieurs in Openluchtmuseum

Bisschop Gerard de Korte van Groningen opent vrijdag de tentoonstelling Mis! in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum in Noord-Groningen. Deze tentoonstelling laat zien hoe de oude kerkgebouwen in Groningen en Noord-Duitsland in het verleden waren ingericht en hoe ze werden gebruikt. Samen met het Schlossmuseum in Jever (D) en met het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Universiteit Groningen, bracht het openluchtmuseum tal van objecten uit verschillende collecties samen. De expositie is vanaf zaterdag voor het publiek toegankelijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vrijdagmiddag opent mgr.dr. Gerardus J.N. de Korte, bisschop van het bisdom Groningen Leeuwarden de expositie Mis! Middeleeuwse Kerkinterieurs in Groningen en Ostfriesland. Deze tentoonstelling biedt het publiek de gelegenheid om een groot aantal uiterst zeldzame objecten uit internationale bronnen bij elkaar te zien. Met de opening van de expositie start meteen ook het nieuwe museumseizoen 2012

Altaren
Groningen en Ostfriesland hebben een gedeelde cultuur en een gedeeld verleden. Een belangrijke overeenkomst zijn de grote aantallen middeleeuwse kerkgebouwen aan weerszijden van de Dollard. Over de gebouwen is veel bekend, maar dat geldt minder voor de wijze waarop ze in het verleden werden gebruikt. De oude kerken in het gebied laten zich nu zien als sobere ruimten met een meestal wit gepleisterd interieur. Het kost de nodige fantasie om je voor te stellen dat ze lang geleden overdadig waren ingericht met altaren, heiligenbeelden, doopvonten en sacramentshuizen.

Viering
Toch werden al deze objecten tot aan de Reformatie gebruikt bij het opdragen van de katholieke eucharistieviering of bij bijzondere gelegenheden in de Rooms Katholieke kerk. Openluchtmuseum Het Hoogeland reconstrueert de viering van de mis aan de hand van een groot aantal uitzonderlijke voorwerpen. Miskelken, kandelaars, een wierrookhouder, een missaal en een tweetal kazuifels zijn onderdelen van de tentoonstelling. Al deze objecten hadden hun eigen plek en betekenis in het kerkgebouw en vooral in de rituelen die onderdeel vormden van de misviering. Aan de hand van de objecten, aangevuld met audiovisuele toelichtingen, ondersteunende informatiepanelen en een tweetal schilderijen van Henk Helmantel, biedt het openluchtmuseum een goede dwarsdoorsnede van de middeleeuwse werkelijkheid.

Catalogus
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerde catalogus waarin alle objecten uit de expositie uitgebreid worden behandeld. De catalogus werd geschreven en samengesteld door dr. Justin Kroesen, directeur van het instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Afbeeldingen van alle objecten in de tentoonstelling, aangevuld met beelden van interieurs in Groningen en Ostfriesland, maken de catalogus tot een toegankelijke verrijking van de kennis over de middeleeuwen in Noord-West Europa.