nieuws

25 jan 2001, 00:12

Bisschop Eijk weer thuis

Bisschop Eijk van Groningen, die bijna drie weken in een Duits ziekenhuis heeft gelegen, is sinds maandag weer thuis. ,,Alles lijkt heel goed te gaan'', zei woensdag zijn perschef.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De 47-jarige bisschop was overigens ernstiger ziek dan was bekendgemaakt. Hij had hoge koorts en barstende hoofdpijn, die alleen met morfine was terug te dringen. De artsen stelden vast dat Eijk een verstopt bloedvat in de hersenstam had.
Tijdens een retraite in Duitsland kreeg de bisschop begin januari last van misselijkheid en duizeligheid, wat tot de opname in het hospitaal leidde. Onderzoek wees uit dat er alleen sprake was van een verstopt bloedvat. ,,Er zijn geen ernstige zaken geconstateerd'', aldus de perschef. De bisschop kan rekenen op volledig herstel.
De bisschop, die zowel medicijnen als theologie heeft gestudeerd, werd in de zomer van 1999 benoemd. Nog voor zijn wijding ontstond er commotie nadat het opinieweekblad HN collegedictaten van Eijk publiceerde. Daarin noemde hij homoseksualiteit een neurotische ontwikkelingsstoornis. Eijk zegde aan de homobelangenorganisatie COC toe die dictaten aan een nadere beschouwing te zullen onderwerpen.
Eind vorig jaar ontsloeg hij het bestuur van de Sint Martinusparochie in Groningen na een conflict over de benoeming van een pastoor, die afkomstig was uit het bisdom Roermond.