nieuws

20 sep 2001, 00:12

Bisschop Eijk publiceert weer ondanks slepende ziekte

Bisschop Eijk van Groningen, in januari getroffen door een herseninfarct, heeft voor het eerst sinds zijn ziekte een artikel gepubliceerd. Eijk, die nog steeds in een klooster in Duitsland verblijft, schreef in het internationaal katholiek tijdschrift Communio een artikel met de titel 'Is de mens schepper?'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat heeft hem wel heel veel moeite gekost, zegt zijn perschef, die nu al de bisschop heeft gevraagd voor een bijdrage aan het kerstnummer van het bisdomblad. ,,Maar de bisschop gaat nog steeds vooruit. En hij blijft optimistisch.''
In het artikel van ongeveer 5000 woorden noemt de bisschop het 'scheppend' vermogen van de mens, waar deze de biotechnologie op zichzelf toepast, ,,fascinerend en tegelijkertijd afschrikwekkend''. Klonen door kerntransplantatie maakt naar verwachting binnen niet al te lange tijd aseksuele voortplanting van volwassen mensen tot een feit, aldus Eijk
Hij noemt het zeer verontrustend dat de mensheid in de toekomst in staat zal zijn door genetische manipulatie nieuwe soorten te 'creƫren': nieuwe mensensoorten met gewenste eigenschappen of, met de mens als uitgangspunt, totaal nieuwe mensen. Hier schiet volgens de bisschop de vertechnisering van onze cultuur het verst door en krijgt zij vat op de mens zelf.
Binnen therapeutische grenzen heeft de mens een beperkt beschikkingsrecht over zichzelf. 'Scheppen' door mensenhand hoeft niet te worden afgewezen mits gerealiseerd in het bewustzijn dat de mens rentmeester van de wereld is. Hij moet het besef hebben van de omvang en de beperkingen van het beschikkingsrecht dat hij over zijn omgeving en zichzelf heeft. Dan is 'scheppen', hoe technisch ook, geen vertechniseren, maar humaniseren, schrijft Eijk.