nieuws

30 nov 2000, 00:12

Bisschop Eijk grijpt in: parochiebestuur Martinuskerk afgezet

Bisschop Eijk van Groningen heeft het parochiebestuur van de St. Martinuskerk in Groningen naar huis gestuurd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding voor het ontbinden van het parochiebestuur vormt een verschil van mening over de benoeming door Eijk van een nieuwe pastoor. Deze is door Eijk uit Maastricht gehaald, tegen de zin van het parochiebestuur.
Dat bestuur had grote bezwaren tegen de komst van pastoor R. Wagenaar uit Maastricht, onder meer omdat hij te behoudend zou zijn en geen tegenspraak zou dulden. Volgens Eijk hebben zich tijdens de benoemingsprocedure van de kant van het bestuur feiten voorgedaan die niet passen binnen een zorgvuldig bestuurlijk proces en die in strijd zijn met de noodzakelijke vertrouwelijkheid. De bisschop heeft nu een tijdelijk bestuur benoemd om maatregelen te nemen voor een spoedige vorming van een nieuw parochiebestuur. Van Loenen, de oud-vice-voorzitter van het bestuur bestrijdt de lezing van het bisdom dat het bestuur alle gelegenheid heeft gehad zijn visie op de benoeming kenbaar te maken. Volgens Van Loenen zijn de parochianen opgezadeld met de nieuwe pastoor.