nieuws

11 okt 2001, 00:12

Bezwaren tegen traumahelikopter AZG afgewezen

De Raad van State heeft de bezwaren van enkele omwonenden tegen de traumahelikopter van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) afgewezen. Tientallen bewoners hadden bezwaar aangetekend tegen de milieuvergunning die de gemeente aan het AZG had afgegeven voor zes vluchten per etmaal. Volgens de omwonenden zou er veel geluidsoverlast ontstaan door de heli's.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De RvS heeft alle bezwaren van de omwonenden wat betreft schending van privacy, geluidhinder, trillingshinder, luchtvervuiling en veiligheid afgewezen. De uitspraak betekent echter niet dat de reddingshelikopter direct mag vliegen vanaf het dak van het ziekenhuis. Daarvoor zijn nog een gemeentelijke bouwvergunning en een vergunning van het ministerie van VWS vereist.
De buurtbewoners zijn ondanks de afwijzing blij met de uitspraak van de Raad van State. ,,De uitspraak beklemtoont dat de milieuvergunning nog niet in werking is getreden omdat de bouwvergunning nog niet is afgegeven'', stelt woordvoerder F. Bolt. ,,Zolang dat het geval is, mag er in elk geval vanaf het dak van het ziekenhuis niet worden gevlogen met de helikopter. Het ziekenhuis moet zich nu verantwoorden waarom ze niet vanaf andere locaties kan vliegen.''
Zowel de gemeente Groningen als het AZG hebben echter goede hoop dat de helikopter begin november zijn drie vluchten per dag zonder enig probleem kan gaan uitvoeren. ,,De bouwvergunning wordt volgende week verstrekt’’, bevestigt verantwoordelijk wethouder R. Paas. ,,Natuurlijk zullen de buurtbewoners wat extra geluid te verduren krijgen, maar we hebben een weloverwogen afweging van belangen gemaakt. Het maatschappelijk belang is groot genoeg om dit besluit tegen alle tegenargumenten te verdedigen.’’
Ook de vergunning van het ministerie laat niet al te lang meer op zich wachten, bevestigt directeur J. Aartsen van het AZG. ,,De Kamervragen die van de week gesteld zijn over de helikopters vormen zeker een stimulans, maar optimale traumazorg was sowieso een streven van minister Borst’’, stelt Aartsen. Naast Groningen krijgen ook ziekenhuizen in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen een traumahelikopter.