nieuws

28 aug 2001, 00:12

Bezwaarschriften vertragen komst noordelijke traumahelikopter

Verschillende partijen hebben het besluit van de gemeente Groningen om per etmaal zes vluchtbewegingen van de traumahelikopter van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) toe te staan aangevochten bij de Raad van State.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Buurtbewoners zouden het liefst een structureel verbod op het gebruik van de helikopter bij het ziekenhuis zien. Het AZG zelf heeft het besluit aangevochten omdat zij een vermeerdering van het aantal vluchtbewegingen tot acht noodzakelijk acht om goede medische hulpverlening te kunnen bieden.
Het ziekenhuis bezit de helikopter al vanaf begin mei, maar mag het voertuig niet inzetten voor hulpverleningsvluchten. Wel worden er sinds kort oefenvluchten gehouden, zodat het mobiel medisch team (mmt) van het ziekenhuis ingezet kan worden zodra de vergunning in orde is. Gezien de bezwaren die bij de Raad van State zijn ingediend, kan dit echter nog enige tijd gaan duren. De buurtbewoners beroepen zich in hun kritiek op een onzorgvuldige, willekeurige en foutieve belangenafweging door de gemeente.
Naar verwachting zal de Raad van State eind volgende maand de verzoeken in behandeling nemen. Gebruikelijk volgt dan twee weken later uitspraak.