nieuws

26 jun 2001, 00:12

Bewoners Groningse verpleeghuizen onwetend bij brand

De meeste bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen weten niet wat ze moeten doen als het brandalarm afgaat. Dat staat in het rapport ‘Alles naar Wens’ waarin de Stichting Cliënt en Kwaliteit de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen beoordeelt. De stichting noemt die zorgwekkend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De verpleegkundigen zijn wel getraind op hulpverlening in geval van nood, maar de vraag is maar wat daar in de praktijk van terecht komt’’, denkt locatiehoofd A. Venema van het Groningse Zorgcentrum Patrimonium. Hoewel de verpleegkundige al een flink aantal jaar in de zorgsector werkt, heeft ze gelukkig nog nooit een praktijkvoorbeeld voor handen gehad. ,,De bewoners vertrouwen in geval van nood blindelings op het verplegend personeel’’, vermoedt ze. ,,Het is essentieel dat zìj in elk geval weten hoe te handelen als zo’n situatie zich voordoet.’’
Dit beaamt een aantal bejaarden dames tussen twee maandagse bingorondes door. ,,De brandslang uitrollen en het vuur blussen’’, suggereert de 77-jarige J. Schuil. ,,En daarna hard wegrennen.’’ De precieze locatie van de spuit weet ze op dit moment ook niet te noemen. ,,Maar elke gang heeft er wel ergens één’’, gokt ze.
De nooduitgangen weten de meeste ouderen wel te vinden. ,,Overal waar ik kom kijk ik direct hoe ik weg kan komen’’, bekent mevrouw A. Schut. ,,Ik moet er niet aan denken door vuur ingesloten te raken. Ik ben niet 85 geworden om zo aan mijn eind te komen.’’ De hardhorende oudere dame heeft echter een ander probleem mocht er een brandalarm luiden. ,,Ik weet niet of ik de sirene zou horen’’, vreest ze.
In het Groningse Patrimonium luidt in geval van brand echter geen sirene, legt hoofdverpleegkundige Venema uit. ,,Je wilt niet weten hoe vaak het stille brandalarm afgaat’’, vertelt ze. ,,Heel vaak is het echter loos alarm en laat een oudere zijn of haar sudderlapjes aanbranden.’’ De verpleegkundigen worden in dat geval ingeseind waar de melding is en verifiëren deze direct. ,,Je kan het risico niet nemen dat er echt iets aan de hand is’’, aldus Venema. ,,Liever honderd keer op en neer rennen voor een loos alarm dan één keer uit laksheid een echte brand over het hoofd zien.’’
Het personeel is in principe ingelicht over de ontruiming van het pand wanneer dit daadwerkelijk nodig blijkt. ,,Bedlegerige ouderen moeten op matrassen van de trappen worden gesleept’’, noemt ze als voorbeeld. Er is vaak ter sprake gekomen of dit serieus geoefend zou moeten worden, maar ten bate van de bewoners is besloten hier vooralsnog van af te zien. ,,Lichamelijk en geestelijk kunnen ze daar flink van getraumatiseerd raken’’, vreest Venema. ,,Misschien is het een goed idee om eens met lotusmedewerkers te trainen.’’
De 80-jarige heer H. Meijer woont samen met zijn gehandicapte vrouw op de 5e verdieping van Patrimonium. ,,Ik zou gelijk met haar naar de lift toe rennen’’, knikt hij haar liefdevol toe. ,,Zorgen dat zij in veiligheid kwam.’’ Bij het feit dat de liften op dat moment vermoedelijk geen uitkomst bieden heeft hij geen moment stilgestaan. ,,Ik hoop maar dat er genoeg personeel is om alle bewoners te helpen dan’’, peinst hij. ,,Op zulke momenten zal het tekort aan verpleegkundigen zich pas echt doen gelden.’’