nieuws

05 jul 2000, 00:12

Bewoners boos over ‘te drastische’ sloop in Lewenborg

Bewoners van de Groningse wijk Lewenborg hebben geen goed woord over voor de plannen van de gemeente. Naast plannen voor het slopen van de hoogbouwflats zit er ook een uitbreiding van het winkelcentrum in de planning.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor het laatste zouden volgens het Actiecomité Centrumzone zestig woningen gesloopt moeten worden. De gemeente had al eerder gemeld dat het ging om 38 woningen die tegen de vlakte zouden moeten. Het actiecomité vreest dat er mensen gedwongen uit hun huizen moeten door de plannen van de gemeente.
Het comité vindt dat de gemeente de bewoners van Lewenborg niet serieus neemt. “Inspraak betekent vandaag de dag kennelijk gezellig meepraten,” zegt woordvoerder Bert van Tongeren van het Actiecomité Centrumzone.
Er zijn inmiddels 1700 handtekeningen en een petitie tegen de plannen aangeboden aan het college van B en W.